Palokuntanaistyöstä on moneksi

Palokuntanaistyö on lähes 4 500 naisen harrastus Suomessa. Suomenkielisiä osastoja on n. 320 ja ruotsinkielisiä n. 60. Alueellisten pelastusliittojen kautta kaikki osastot ovat mukana SPEKin valtakunnallisessa toiminnassa.

Nykyaikaiset naiset osallistuvat palokunnissa kaikkiin tehtäviin, myös pelastustehtäviin hälytysosastoissa. Palokuntanaistyö omassa naisosastossa on upea harrastus kaikille palokunnasta ja arkiturvallisuudesta kiinnostuneille naisille.  Palokuntanaiset parantavat kodin ja perheen turvallisuutta neuvonnan ja valistuksen keinoin. Monet palokuntanaiset kouluttautuvat kouluttamaan. Koulutustaitoja tarvitaan niin palokunnan omien jäsenten kuin kansalaisten ohjaamisessa. Palokuntanaiset antavat turvallisuusneuvontaa mm. kouluissa, päiväkodeissa ja muiden järjestöjen kursseilla.

Perinteistä palokuntanaisten toimintaa on muonitus ja muu palokunnan huoltotoiminta. Nykyisin mukaan "kokkisotaan" ovat tervetulleita myös pojat ja miehet. Hälytysmuonitus on nopeaa ruoka- ja juomahuoltoa suurpaloissa, onnettomuuksissa ja etsinnöissä. Joukkomuonitusta tehdään palokuntaleireillä ja erilaisissa tapahtumissa.

Taitoja, tietoja ja palokuntaosaamista palokuntanaiset pääsevät mittaamaan erilaisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä kilpailuissa. Toimintaan voi kuulua paljon muutakin mukavaa yhdessäoloa kuten liikuntakerho, saunaillat ja yhteiset opintomatkat.

Palokuntanaisosastoon liittymisen alaikäraja on 16 vuotta ja yläikärajaa ei ole. Tervetuloa mukaan kokemaan iloa ja innostusta palokuntanaisten joukoissa!

Lue alta lisää naisosaston perustamisesta.

Naisosaston perustaminen

  • palokuntayhdistys on rekisteröity yhdistys (ry)
  • palokuntayhdistys solmii kunnan pelastustoimen kanssa sopimuksen palo- ja pelastustoimeen liittyvien tehtävien hoitamisesta
  • yhdistyksen toimintaa johtavat yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus
  • korkein päättävä elin on vuosikokous, jossa vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelmat tulevalle vuodelle ja hyväksytään edellisen vuoden toiminta- ja talouskertomukset
  • tyypillisesti palokunnassa toimii hallituksen alaisuudessa alaosastoja: hälytysosasto, nuoriso-osasto, naisosasto, soittokunta jne.
  • naisosaston nimi voi olla myös esim. naisjaosto, harrastusosasto, tukiosasto tai kannatusyhdistys
  • naisosasto voi toimia myös itsenäisesti, rekisteröitynä yhdistyksenä.
Naisosaston perustaminen ei ole vaikeaa. Vertaistuki on usein parasta tukea: kysy siis mallia palokuntanne muilta alaosastoilta tai toiselta naisosastolta. Oma lähin pelastusliitto ja varsinkin sen naistyövaliokunta tai -toimikunta auttaa myös. Järjestäytymisessä voi hyödyntää valtakunnallisen naistyötoimikunnan valmistelemaa mallitoimintaohjetta (2007). Sitä voivat soveltaa palokuntayhdistyksen alaosastoina toimivat naisosastot. Rekisteröidyt naisosastot toimivat sääntöjensä mukaisesti yhdistyslain perusteella.

Naisosaston mallitoimintaohje

Huomaa, että kyseessä on malliohje. Jokainen palokunta on omanlaisensa yksikkö ja koostuu erilaisista persoonista erilaisine taitoineen. Te itse määrittelette toimintanne suunnat ja sisällön. Toiminta ohjaavat palokuntayhdistyksen säännöt ja oma toimintasuunnitelma. Rakentakaa toimintasuunnitelma ja hallinto sen mukaan, millainen palokunta ja palokunnan naisosasto juuri te olette.

Ohjeessa puhutaan ”naistyötoimikunnasta”. Se on teidän johtokuntanne. Yleensä siihen kuuluu naisosaston johtaja, sihteeri ja erilaisia vastuuhenkilöitä, kuten rahastonhoitaja, emäntä, koulutusvastaava, tiedottaja, jne. Kelpoisuusehdot ovat vain suuntaa-antavia, mutta yleensä osastonjohtaja on käynyt vähintään palokuntanaisen peruskurssin. Kurssi on hyödyllinen, ja sen aikana käydään läpi myös yhdistys- ja sääntöasioita. Lisäksi kannattaa tutustua voimassaolevaan yhdistyslakiin.

Kun hallinnosta on sovittu, olette luoneet näköisenne toimintaohjeet ja palokuntanne hallitus on ne hyväksynyt, teillä on oma osasto. Lähettäkää yhteystiedot ja toimintaohje lähimpään pelastusalan liittoon. HAKA-palokuntakalenteriin tiedot täyttämällä tiedotus- ja harrastelehti Paloposti Leidi löytää tiensä oikeaan osastoon.
Tiedostot