Palokuntalaiset

Pelastusalan vapaaehtoistoiminta on valtakunnallisesti organisoitua. Toiminta rakentuu kolmeen tasoon; paikalliseen (palokunnat), alueelliseen (pelastusliitot) ja valtakunnalliseen (SPEK) tasoon.

Paikallisella tasolla toimivat palokuntalaiset 491 VPK-muotoisessa ja 200 sopimusmiehistä koostuvassa sopimuspalokunnassa (SSPL, 2013) . Sopimuspalokuntalaisia hälytystoiminnassa on Suomessa 13.400 henkeä. Sopimuspalokunnilla on erilaisia toiminnan muotoja, kuten hälytystoiminta, nuoriso-, nais ja veteraanitoiminta sekä soittokuntatoiminta. Tarkempaa tietoa paikallisen tason toiminnasta voit ladata materiaalit -kohdasta.  

Palokuntalainen.jpg

Alueellisia toimijoita eli pelastusliittoja on Suomessa 13. Näistä neljä pelastusliittoa toimii SPEK:n alueyksikkönä (Etelä-Savo, Pohjois-Suomi, Lappi ja Pohjanmaa). Pelastusliitot toimivat alueellisina toimijoina järjestäen monilla alueilla muun muassa palokuntakoulutusta. Alueilla toimii vapaaehtoispalokuntalaisista koostuvia toimikuntia, joiden tarkoituksena on suunnitella, toteuttaa ja kehittää alueellisen tason palokuntien välistä yhteistoimintaa. Toimikuntia ovat muun muassa järjestö-, nais-, veteraani- ja nuorisotyötoimikunnat.

Alueelliset toimijat.jpg

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) toimii valtakunnallisena toimijana. SPEK:n yksi tärkeä tehtävä on tuottaa vapaaehtoisen ja sivutoimisen pelastushenkilöstön koulutusmateriaali. SPEK kehittää jatkuvasti uusia opetusmateriaaleja ja -menetelmiä palokuntalaisten osaamisen kehittämiseksi. Keskusjärjestön tehtäviä on lisäksi järjestötoiminnan (järjestö-, nais-, nuoriso-, veteraani- ja soittokuntatoiminta) ylläpitäminen ja kehittäminen. Edellä mainittujen tehtävien turvaamiseksi, SPEK:n hallitus on nimennyt erilaisia asiantuntijatoimikuntia. Pelastusalan vapaaehtoistoiminnan alueella toimivat vastaavat toimikunnat kuin alueellisella tasolla eli palokuntakoulutus-, järjestö-, nais- ja nuorisotyötoimikunnat. Valtakunnallisten toimikuntien tämän hetkiset kokoonpanot ja yhteystiedot löydät täältä. Toimikuntien tehtävänä on toimia järjestötoiminnan asiantuntijoina keskusjärjestön toiminnan suunnittelussa ja palveluiden tuottamisessa.
 
Yhteystiedot
Palokuntajohtaja 
Petri Jaatinen
p. 0400 535 441

sähköpostit etunimi.sukunimi(a)spek.fi

SPEK_24365_logo_pos.jpg