Tietosuoja-asetus palokunnissa

EU:n vuonna 2016 voimaan tullutta tietosuoja-asetusta GDPR:aa sovelletaan  25.5.2018 alkaen. Tämä koskettaa myös palokuntayhdistyksiä. 

SPEK on huomionut tämän ja tiedottanut palokuntia asiasta: