Pelastus-Arvi


Pelastustoimen työturvallisuusriskien tunnistus- ja arviointimenetelmä


Työterveyslaitoksen tutkimus- ja kehityshankkeessa on tuotettu pelastuslaitoksille  ja palokunnille räätälöity työturvallisuusriskien tunnistus- ja arviointimenetelmä (Pelastus-Arvi).

Mikä riskien arviointi?
Riskien arvioinnilla tarkoitetaan työstä työntekijöille aiheutuvien vaara- ja haittatekijöiden tunnistamista sekä terveydellisen merkityksen arvioimista. Vaara- ja haittatekijöiden tunnistaminen on määritelty Työturvallisuuslaissa (2002/738) työnantajan velvollisuudeksi. Työturvallisuuslain hengen mukaan kaikki työstä aiheutuvat vaara- ja haittatekijät on ensisijaisesti poistettava. Mikäli poistaminen ei ole mahdollista on arvioitava vaaratilanteesta aiheutuva riski.

Mihin Pelastus-Arvi soveltuu?
Pelastus-Arvi menetelmä on kehitetty ensisijaisesti pelastuslaitosten oman työturvallisuustoiminnan tueksi. Pelastus-Arvi kehitystyössä on lähtököhtana ollut työkalun sovellettavuus pelastustehtävien riskien arviointiin.

Kuinka pääsen alkuun riskien arvioinnissa?
Työkalut ja ohjeet osiosta löydät ohjeistusta sekä menetelmät.