Palokuntalaiskokoukset

Palokuntalaiskokousten merkitys on ollut alusta asti suuri. Ne toimivat keskeisimpinä pelastustoimen kehittäjinä ennen ensimmäistä palolakia 1933. Palokuntalaiskokouksiin kokoontuivat kaikkien palokuntamuotojen edustajat kehittämään alan ammattitaitoa, työturvallisuutta ja toimintaedellytyksiä. Lisäksi pyrittiin parantamaan yhteiskunnan valmiuksia ehkäistä onnettomuuksia ennalta ja lisäämään kansalaisten valistuneisuutta ja omatoimista varautumista.

Yleisiä valtakunnallisia palokuntalaiskokouksia on pidetty vuodesta 1889 alkaen. Perinne herätettiin henkiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön satavuotisjuhlan kunniaksi vuonna 2006 ensimmäisen ylimääräisen yleisen palokuntalaiskokouksen myötä. Järjestyksessään XXV Yleinen Palokuntalaiskokous pidetiin vuonna 2008 Turussa. Kokouksen päätöksen mukaisesti seuraava Yleinen Palokuntalaiskokous pidetään vuonna 2011 Kotkassa.

Aikaisempien kokousten pöytäkirjat löytyvät mm. teoksesta: Suomen Palotontorjunnan historia, Vilho Nuoreva (toim.), 1980 Gummerus, Jyväskylä. Tuoreimpien kokousten pöytäkirjat yhteisvalokuvineen löydät tämän sivun oikeasta palkista.

Seuraava yleinen palokuntalaiskokous pidetään 17.9.2011 Kotkassa ja se järjestetään yhteistyössä Kaakkois-Suomen Pelastusalanliiton ja Kotkan VPK:n kanssa.

 

  

Lisätietoja
Palokuntajohtaja
Petri Jaatinen

Sähköposti
etunimi.sukunimi(a)spek.fi