Pelastusalan vapaaehtoistoiminnan taustatietoa

 

Oppimateriaalia palokuntalaisille on koottu edu.spek.fi -oppimisympäristöön. Oppimisympäristöstä löydät videioita, koulutuskortteja ja kirjallista materiaalia. Materiaalit ovat avoimia.

Palomuseot.fi -sivusto kokoaa hienosti läpileikkauksen suomalaisesta palokuntoiminnan synnystä ja tulen sammuttamisesta aina Rooman valtakunnan ajoilta lähtien.

Harrastusmerkkiohje

Harrastustuntimerkki   Harrastustuntimerkki nettiin II.jpg
Suomeksi På Svenska

Mallisäännöt

Toimintaohjeet ovat päivityksen alla.

Säädösmuutoksia ja yhdistysverotus

Tilintarkastussaadosten muutokset.pdf

Palokuntien toiminta ja varainhankinta verotuksessa.pdf

Syventävät vero-ohjeet yleishyödyllisille yhteisöille

Pelastus-Arvi

Työterveyslaitoksen tutkimus- ja kehityshankkeessa on tuotettu pelastuslaitoksille  ja palokunnille räätälöity työturvallisuusriskien tunnistus- ja arviointimenetelmä (Pelastus-Arvi). Klikkaa tästä THL:n sivuille.

Mikä riskien arviointi?
Riskien arvioinnilla tarkoitetaan työstä työntekijöille aiheutuvien vaara- ja haittatekijöiden tunnistamista sekä terveydellisen merkityksen arvioimista. Vaara- ja haittatekijöiden tunnistaminen on määritelty Työturvallisuuslaissa (2002/738) työnantajan velvollisuudeksi. Työturvallisuuslain hengen mukaan kaikki työstä aiheutuvat vaara- ja haittatekijät on ensisijaisesti poistettava. Mikäli poistaminen ei ole mahdollista on arvioitava vaaratilanteesta aiheutuva riski.

Mihin Pelastus-Arvi soveltuu?
Pelastus-Arvi menetelmä on kehitetty ensisijaisesti pelastuslaitosten oman työturvallisuustoiminnan tueksi. Pelastus-Arvi kehitystyössä on lähtököhtana ollut työkalun sovellettavuus pelastustehtävien riskien arviointiin.

Kuinka pääsen alkuun riskien arvioinnissa?
Työkalut ja ohjeet osiosta löydät ohjeistusta sekä menetelmät.

Muita

Riskienarviointilomake.doc