Ajankohtaista 

 

Valtakunnallista nais- ja nuorisotyötä 60 vuotta

Vuosi 2012 on valtakunnallisen palokuntanais- ja nuorisotyön 60. yhteistoimintavuosi. Juhlia juhlittiin Tampereella 22.9.2012 300 palokuntalaisen voimin. Kiitos osallistujille! 

Riksomfattande dam- och ungdomsarbete i 60 år

År 2012 är det 60:e året av samverkan mellan det riksomfattande brandkårsdam- och ungdomsarbetet, och det firar vi tillsammans i Tammerfors. Det är värt att notera att brandkårsungdomsarbetet i sig redan är 100 år gammalt och brandkårsdamarbetet 80 år, men på riksnivå har man alltså utvecklat verksamheten i 60 år. Jubileumsåret kommer att märkas under hela året i det riksomfattande organisationsarbetet och jubileumsseminariet kommer ihåg funktionärer och ger en inblick i framtiden.

Ta del av jubileumsåret och anmäl dig till Tammerfors!

                             60v_banneri_FIN_160px.gif                       60v_banneri_SWE_160px.gif
                                                                                 


Vuoden Palomies 2011 (julkaistu 15.1.2012)

Pelastuskoulun rehtori Matti Waitinen

Vuoden Palomies -toimikunta on valinnut vuoden 2011 palomieheksi Matti Waitisen Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta. Valinnan perusteena on ollut tuloksekas ja esimerkillinen toiminta pelastusalan turvallisuusviestintätyön määrätietoisena, kumppanuuteen ja avoimuuteen kannustavana kehittäjänä.

Vuoden Palomies 2011 (julkaistu 18.10.2011)

Ehdotuksia Vuoden Palomieheksi 2011 otetaan vastaan 28.10.2011 asti. Ehdotuksenne voitte käydä jättämässä internetsivuilla www.vuodenpalomies.fi.

 Vuoden palomies.jpg 

Päivä Paloasemalla - tapahtuma tulee jälleen (julkaistu 18.10.2011)

Valtakunnallinen, huippusuosittu Päivä Paloasemalla -perhetapahtuma järjestetään taas marraskuun viimeisenä lauantaina 26.11.2011.
Päivä Paloasemalla -tapahtuma jatkaa nousuaan ja tänä vuonna tapahtuman järjestää jo peräti 307 paloasemaa! Mahtavaa! Tapahtumajärjestäjille lähetettiin viime viikolla lisätietoa tapahtuman järjestelyistä ja jatkossakin tullaan pitämään tiivisti yhteyttä järjestäjiin.

XXVI Yleinen palokuntalaiskokous pidettiin Kotkassa (julkaistu 21.9.2011)

SPEK-ryhmä järjesti yhteistyössä Kaakkois-Suomen Pelastusalanliiton ja Kotkan VPK:n kanssa XXVI Yleisen palokuntalaiskokoukseen.

Tapahtumaan osallistui 320 palokuntalaista 62 eri palokunnasta tai liitosta.

Lauantaipäivä alkoi näyttävällä 32 lipun, 160 palokuntalaisen ja 12 auton paraatilla läpi Kotkan keskustan päätyen Kotkan torille. Torilla ohjelmaa oli niin palokuntalaisille kuin kaupunkilaisillekkin. Torilla kilpailtiin palokuntanaisten SM-Iines kilpailu, jonka voiton vei Nousiaisten VPK:n naisosasto. Tarjolla oli Kaakkois-Suomen palokuntanaisten maittavaa hernekeittoa. Vanhat paloautot, seikkailurata ja benji-rata olivat perheen pienempien mieleen. Musiikista vastasi Turun-ja Tallinnan VPKn soittokunnat.

Kotkan konserttitalolla järjestettiin seminaari jossa kuultiin pohjustuksia seuraavan päivän kokousta varten. Mm. SPEKin tutkimus- ja kehittämispäällikö Teija Mankkinen, esitteli neljä erilaista tutkimusta ja selvitystä, joita SPEK on teettänyt.
Järjestöpäällikkö Sami Malinen esitteli lyhyesti vapaaehtoispalokuntien jäsenmääräkartoituksen.

Lauantai huipentui Kotkan VPKn talolla järjestettyyn iltajuhlaan, jossa juhlistettiin Kotkan VPKn 135 vuotista taivalta. Illan musiikista vastasi Tallinnan VPKn soittokunta.

Sunnuntaina kokousedustajat palokuntien lippuineen koottiin Kotkan VPKn eteen valokuvaukseen, josta siirryttiin lounalle ja lounaan jälkeen kokoukseen. Kokouksessa otettiin äänestysliput käyttöön muutamaankin otteseen. Kokousedustajat pääsivät äänestään esim. jäsenmäärän nostamisen tarpeellisuudesta.

Kaikki tapahtuman materiaali löytyy tapahtumasivuilta www.spek.fi/XXVI.n Kotkassa 17.–18.9.2011.

XXVI Yleinen palokuntalaiskokous Kotkassa 17-18.9.2011 (julkaistu 23.5.2011)

SPEK-ryhmä järjestää yhteistyössä Kaakkois-Suomen Pelastusalanliiton ja Kotkan VPK:n kanssa XXVI Yleisen palokuntalaiskokouksen Kotkassa 17.–18.9.2011.

Palokuntalaiskokousperinne herätettiin henkiin Oulussa vuonna 2006, jolloin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö täytti 100 vuotta. Ylimääräisen palokuntalaiskokouksen päätöksen mukaisesti perinnettä päätettiin jatkaa. Järjestyksessään 25. Yleinen palokuntalaiskokous järjestettiin Turussa vuonna 2008 ja samaisena viikonloppuna juhlittiin Suomen vanhimman palokunnan, Turun VPK:n 170-vuotista taivalta. Nyt vuonna 2011 hieno perinne jatkuu merihenkisessä Kotkan kaupungissa, jonka VPK
täyttää 135 vuotta.

Lisätietoa tapahtumasta tapahtuman internetsivuilta www.spek.fi/XXVI

Vapaaehtoistyön kansantaloudelliset vaikutukset (julkaistu 16.5.2011)

Suomalaisessa järjestötoiminnassa vapaaehtoistyöllä on merkittävä rooli. Vapaaehtoistyö tarkoittaatyötä, josta ei makseta rahallista palkkaa tai korvausta. Vapaaehtoistyön tulokset eivät kuitenkaanyleensä synny ilman kustannuksia. Vaikka rahallista vastiketta eli palkkakorvausta ei suoritettaisikaan,toiminta vaatii panostusta, jossa kustannukset voivat syntyä myös muulla tavallakuin rahallisen vastikkeen muodossa. Näitä ovat itse vapaaehtoistyön organisoimisesta ja suunnittelustasyntyvät kustannukset sekä erilaiset kulukorvaukset. Monia erilaisia vapaaehtoistyönätoteutettavia aktiviteetteja jäisi todennäköisesti toteutumatta, mikäli ainoa tapa olisi toteuttaa nepalkallisena toimintana.

OK-opintokeskus (Opintotoiminnan Keskusliitto ry), jonka jäsenenä on lähes 70 kansalaisjärjestöä,tilasi keväällä 2010 Ruralia-instituutilta tutkimuksen, jonka tarkoituksena on laskea eräidenjärjestöjen piirissä tehdyn vapaaehtoistyön kansantaloudellinen vaikutus. Tutkimuksen kohdejärjestöiksivalittiin Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL), Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö(SPEK), Suomen 4H-liitto (4 H) ja Suomen Punainen Risti (SPR). OK-opintokeskus tukeevapaaehtoistyötä tekevien kouluttamista Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen rahoituksella.

Tutkimus kokonaisuudessaan luettavissa: http://www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/pdf/Raportteja70.pdf

Täyttä Toimintaa - tapahtumaviikko 19 (julkaistu 29.4.2011)

Viikolla 19 oli Täyttä Toimintaa - tapahtuma viikko. Silloin palokunnat ympäri Suomen pitivät ovensa auki uusille tulijoille mielenkiintoiseen harrastukseen. Lähiaikoina saamme tilastotietoa siitä miten tapahtuma onnistui ja paljonko saatiin rekrytoitua uusia harrastajia.

VPK:t osallistuvat puoleen maamme kiireellisistä pelastustehtävistä

Vapaaehtoispalokunnat osallistuivat vuonna 2009 puoleen maamme kiireellisistä pelastustehtävistä. Tämä ilmenee Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön teettämästä tutkimuksesta. SPEK haluaa varmistaa vapaaehtoispalokuntien toimintaedellytykset tulevaisuudessakin. Keinoina ovat palokuntien kokonaismäärän vähenemisen ehkäiseminen, palokuntalaisten määrän kasvattaminen sekä osaamisen kehittäminen. SPEKin valtuusto hyväksyi maanantaina järjestön viisivuotissuunnitelman.

SPEK tekee parhaansa, jotta palokuntien kokonaismäärä ei alene esim. väestön ikääntymisen tai ikäluokkien pienentymisen vuoksi. Eilen käynnistynyt Täyttä Toimintaa -tapahtumaviikko on yksi käytännön toimista, joilla kasvatetaan vapaaehtoisten palokuntalaisten määrää valtakunnassamme. Viikon aikana järjestetään eri puolilla Suomea noin 240 tapahtumaa, joissa rekrytoidaan lisää väkeä VPK:iden hälytysosastoihin. Palokuntien jäsenmäärän kasvamista tuetaan myös seuraavalla viisivuotiskaudella 2012–2016.

Palokuntalaishenkeä nostatetaan ja tuetaan erilaisissa sisäisissä tapahtumissa, kuten syyskuussa Kotkassa XXVI yleisessä palokuntalaiskokouksessa. – Kotkan kokouksen asialistalla on mm. kysymykset, mihin tarvitaan pelastusalan vapaaehtoistoimintaa ja miten huolehditaan vapaaehtoisten motivaatiosta, SPEKin palokuntajohtaja Petri Jaatinen kertoo ja korostaa samaan hengenvetoon, että vapaaehtoispalokunnat osallistuivat vuonna 2009 puoleen maamme kiireellisistä pelastustehtävistä. – Syrjäseuduilla luku on jopa 87 %.

Vapaaehtoisten tarpeet esillä SPEKin hallitusohjelmatavoitteissa

SPEK esitti äskettäin hallitusohjelmatavoitteissaan, että tuleva hallitus turvaa pelastusalan vapaaehtois- ja järjestötoiminnan tulevaisuuden.
– Hallituksen tuki on erittäin tärkeä pelastusalan vapaaehtois- ja järjestötoiminnalle, painottaa SPEKin valtuuston puheenjohtaja Pekka Vänskä, joka toimii pelastusjohtajana Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella. – Odotamme, että tuleva hallitus sitoutuu etsimään uusia keinoja pelastusalan vapaaehtoisjärjestelmän tukemiseksi ja kehittämiseksi.

Palokuntien hälytysosastojen vapaaehtoiselle ja sopimushenkilöstölle järjestetään monipuolista koulutusta. Etäopiskelumahdollisuudet lisääntyvät, ja koulutusjärjestelmää kehitetään onnettomuuksien ehkäisyn, erityistilanteiden, suuronnettomuusuhkien ja poikkeusolojen vaatimusten mukaisesti. Koulutusjärjestelmän kehittämisessä otetaan huomioon myös valtakunnallisten ja alueellisten uhkien arviointi, riskianalyysit ja palvelutasopäätökset.

Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010

Ohessa on oikeusministeriön Yhdistyslakiopas10092010.pdf.

Ohjeistusta palokunnille uudesta yhdistyslaista

SPEK laatii ohjeistusta palokunnille uudesta yhdistyslaista, joka astui voimaan 1.9.2010.

Juha Viertolan esitys SPEKin Järjestöpäivillä uudesta Yhdistyslaista löydä tästä: JViertola SPEK 31102010.pdf

 


Kutsu