SPEK ja Tukes tiedottavat 18.1.2008
Sähkölaitepaloista 17 kuolemantapausta

Tulipaloissa kuoli 90 ihmistä vuonna 2007

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön SPEKin mediaseurannan mukaan vuonna 2007 tulipaloissa kuoli 90 ihmistä. Kuolleista 67 oli miehiä, 21 naisia, ja kahden sukupuoli ei ilmennyt lehtitiedoista. Suurella osalla paloissa menehtyneistä oli alentunut reaktio- tai toimintakyky. Merkittävä osa palokuolemista johtuu sähkölaitteista ja etenkin niiden väärästä käytöstä.

SPEKin mediaseurannasta ilmenneistä kuolemaan johtaneiden palojen syttymissyistä yleisin oli viime vuonnakin tupakka. Palokuolleista noin 70 prosenttia on humalassa, eli tupakka ja viina -yhdistelmä koitui monen suomalaisen kohtaloksi myös tulipaloissa. Vuonna 2007 kuolemaan johtaneista tulipaloista yhdeksän tiedetään tai arvellaan olleen tahallaan sytytettyjä.

Liedestä johtui Tukesin mukaan viime vuonna peräti kahdeksan kuolemantapausta. Liesien aiheuttamat kuolemantapaukset ovat lisääntyneet edellisestä vuodesta. Sähköasennuksista lähtenyt palo oli syynä neljässä kuolemantapauksessa ja sähkölämmitin kahdessa. Sähkölaitteet olivat kaikkiaan syynä viime vuonna noin 1200 tulipaloon. Yleisimmin sähkölaitepalon aiheuttaa sähköliesi, joka on mennyt päälle vahingossa tai huolimattomuudesta.

Sähköpalot vältetään huolehtimalla siitä, että laitteet ja asennukset ovat kunnossa ja että laitteita käytetään käyttöohjeiden mukaisesti. Sähkölaitepalojen torjuntaan on tarjolla myös monia erilaisia teknisiä turvaratkaisuja.

Sammutuslaitteistot parantavat asumisen paloturvallisuutta tehokkaimmin

Valtaosa palokuolleista oli miehiä. Suurin riskiryhmä ovat 40–60-vuotiaat. Todennäköisimmin kuolemaan johtava tulipalo syttyy omakotitalossa.

Tulipaloissa kuoli viime vuonna 28 ihmistä vähemmän kuin vuonna 2006. Tavoitteena on, että vuoteen 2012 mennessä palokuolemat pystyttäisiin vähentämään 30:een vuodessa. Haaste on eri hallinnonalojen yhteinen ja perustuu valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden ohjelman vaatimukseen, että Suomi on vuoteen 2015 mennessä Euroopan turvallisin maa.

Erityistä panostusta vaatii ns. erityisryhmien eli niiden ihmisten paloturvallisuuden parantaminen, joiden reaktio- tai toimintakyky on alentunut. Palokuolemien määrää voidaan vähentää käyttämällä hyväksi teknisiä ratkaisuja ja apuvälineitä. Näistä vaikuttavimpana voidaan pitää automaattista sammutuslaitteistoa. SPEK haluaa edistää henkilöturvallisuutta parantavien sammutuslaitteistojen lisääntymistä Suomessa. Näistä on saatu kiistatta hyviä kokemuksia kansainvälisissä tutkimuksissa.

Palokuolemat ovat myös kansalaistaidollinen ongelma. Ihmiset eivät useinkaan tiedä, miten tulta käsitellään ja miten tulipalossa toimitaan. Häkä ja muut palamisessa syntyvät kaasut ovat ihmisille yleensä tultakin kohtalokkaampia. Siksi syttyneestä tilasta on poistuttava nopeasti ovet sulkien.

Lisätietoja
Palokuolemista
SPEK
Tiedotuspäällikkö
Juha Hassila
puh. 040 758 7846

Tiedottaja
Helena Grönstrand
puh. (09) 4761 1336

Sähköpaloista
Tukes
Ylitarkastaja
Antti Nenonen
puh. 010 6052 348,
040 574 3466