Tuoreimmat lehdistötiedotteet
14.4.2015 Kolmannes vanhemmista ei luota lasten taitoihin toimia tulipalossa
Vanhemmat ja koululaisten läheiset pitävät koulumatkoja ja yksin kotona koulun jälkeen vietettyä aikaa lapsen kannalta selvästi turvattomampana kuin koulussa vietettyä aikaa. Vanhempien arvioiden perusteella lasten alkusammutustaidoissa on parantamisen varaa. Tiedot käyvät ilmi LähiTapiolan ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön teettämästä kyselystä. Kysely liittyy käynnissä olevaan NouHätä!-kampanjaan, jossa kahdeksasluokkalaiset oppivat käytännön turvallisuustaitoja. Valtakunnallisen kampanjan kilpailuosio on ehtinyt aluekilpailuvaiheeseen.
1.4.2015 Nykyiset toimenpiteet eivät riitä palokuolemien vähentämiseen
Käytössä olevat keinot nykyisellä volyymilla toteutettuina eivät riitä vähentämään palokuolemia suunnitelmien mukaisesti. Valtakunnallisten tavoitteiden mukaan palokuolemien määrä pitäisi saada vähenemään edes 50:een. Jo ensimmäisen vuosineljänneksen aikana palokuolemia on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön alustavien tietojen mukaan 27. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön mukaan asumisen paloturvallisuutta parannetaan tehokkaimmin teknisillä ratkaisuilla.