Tuoreimmat lehdistötiedotteet
8.1.2015 Palokuolemat lisääntyivät – 87 palokuolemaa vuonna 2014
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön alustavien tietojen mukaan tulipaloissa kuoli viime vuonna 87 ihmistä. Palokuolemien määrä nousi huomattavasti edellisvuodesta, jolloin kuolleita oli 58. SPEKin johtajan Matti Orraisen mukaan näyttää siltä, että viime vuosina tehty hyvä työ paloturvallisuuden edistämiseksi ei ainakaan vielä ole tuonut pysyvää parannusta palokuolematilanteeseen.
16.12.2014 Vapaaehtoiset ovat vajaasti hyödynnetty yhteiskunnan voimavara
Vapaaehtoisia hyödynnetään onnettomuustilanteissa merkittävästi vähemmän kuin olisi mahdollista. Tämä käy ilmi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön vastavalmistuneesta tutkimuksesta Vapaaehtoisresurssin saatavuus ja käytettävyys hälytystehtäviin. Kuitenkin viime vuosien laajat myrskytuhot ja niiden aiheuttamat häiriötilanteet ovat osoittaneet, että tarve vapaaehtoisten tekemälle työlle on suuri.
1.12.2014 78 ihmistä on kuollut tulipaloissa tänä vuonna
Marraskuun loppuun mennessä tulipaloissa on kuollut 78 ihmistä. Koko viime vuonna tulipaloissa menehtyi 58 ihmistä, joten siihen verrattuna vuoden 2014 luku on suuri. Palokuolleiden lukumäärä on ollut laskussa tämän vuosikymmenen, mutta vuonna 2014 suunta muuttui jälleen. Tiedot perustuvat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön seurantaan.