EtusivuKoulutusYrityskoulutusTurvallisuuspäällikön kurssit

Turvallisuuspäällikön kurssit

Kohderyhmä

Työpaikan turvallisuudesta ja varautumisesta vastaavat henkilöt, turvallisuus- ja työsuojelupäälliköt, suojelupäälliköt, työpaikan turvallisuusasioita suunnittelevat tai toteuttavat sekä turvallisuustehtävistä kiinnostuneet henkilöt. Laatu- ympäristö ja turvallisuusasioista vastaavat henkilöt (HSEQ). 

Tavoitteet

 Turvallisuuspäällikön peruskurssi

Saat perustiedot ja -taidot suunnitella ja toteuttaa työpaikan turvallisuustehtäviä. Ymmärrät työpaikan toimintaan vaikuttavat lakisääteiset velvoitteet. Osaat soveltaa erilaisia työkaluja turvallisuuden kehittämiseksi ja tunnistat nopeasti kehittyvän turvallisuusympäristön muutoksia.

Kurssi on tarkoitettu työpaikan turvallisuudesta ja varautumisesta vastaaville henkilöille, turvallisuus- ja työsuojelupäälliköille, suojelupäälliköille, työpaikan turvallisuusasioita suunnitteleville tai toteuttaville sekä turvallisuustehtävistä kiinnostuneille henkilöille. Kurssi sopii myös laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasioista vastaaville.

 • jatkuvuuden hallinta
 • turvallisuusjohtaminen: vastuut ja velvollisuudet eri tehtävissä
 • työpaikan lakisääteiset velvoitteet ja muut toimintaa ohjaavat järjestelmät mm.
 • toiminnanharjoittajan vastuut ja velvoitteet
 • mitä turvallisuusdokumentteja työpaikalla tarvitaan?
 • kiinteistön turvallisuus ml. koneet ja laitteet sekä tarkastukset
 • perehdytys, kouluttaminen ja harjoittelu
 • kemikaalit: varastointi, kuljetus ja käyttö
 • rakenteellinen paloturvallisuus
 • palontorjuntatekniikan laitteiden ja sähköturvallisuuden perusteet
 • palon kehittyminen ja toiminta tulipalotilanteissa
 • poistumisturvallisuus ja sisälle suojautuminen
 • toiminta häiriötilanteissa

Ilmoittaudu Turvallisuuspäällikön peruskurssille

 

Turvallisuuspäällikön jatkokurssi

Jatkokurssilla syvennetään perustietoja- ja taitoja työpaikan turvallisuustehtävien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Osaat soveltaa käytännössä erilaisia turvallisuusvaatimuksia ja kehittää oman työpaikan turvallisuutta. Tunnistat nopeasti kehittyvän turvallisuusympäristön muutokset. 

Kurssi on tarkoitettu työpaikan turvallisuudesta ja varautumisesta vastaaville henkilöille. Kurssille pääsy edellyttää turvallisuuspäällikön peruskurssin käymisen.

 •  riskien arviointi
 • tapahtuneista onnettomuuksista oppiminen.
 • omavalvonta, turvallisuuskävelyharjoitus
 • henkilöturvallisuus
 • paloilmoittimet ja vesisammutuslaitteistot - Elinkaaren hallinta sekä ylläpidon suunnittelu
 • ennakoiva palontorjunta ja ympäristön haasteet
 • oman työpaikan koulutussuunnitelman kehittäminen
 • häiriötilanteista poikkeusoloihin
 • kriisien johtaminen
 • viestintä ja kriisiviestintä, ml. sosiaalinen media

Ilmoittaudu Turvallisuuspäällikön jatkokurssille

Koulutuksien ajankohdat ja ilmoittautuminen

Tarkasta koulutuksen ajankohta SPEKin koulutuskalenterista, osoitteesta https://koulutus.spek.fi. Myös koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu koulutuskalenterin kautta. 

Lisätietoja

Katso tarkat koulutusajankohdat ja ilmoittaudu SPEKin koulutuskalenterin kautta.

Lisätietoja:

Koulutuspäällikkö
Ira Pasi
p. 040 595 4140

Sähköposti: etunimi.sukunimi@spek.fi