EtusivuKoulutusYrityskoulutusTurvallisuusjohdon palontorjuntakurssi

Turvallisuusjohdon palontorjuntakurssi

Kohderyhmä

Yritysten ja laitosten suojelujohtajat, turvallisuuspäälliköt, vakuutusyhtiöiden asiantuntijat sekä henkilö- ja paloturvallisuuteen liittyvistä tehtävistä vastaavat henkilöt. Turvallinen työpaikka I -kurssin käyneet henkilöt.

Tavoitteet

Kurssi syventää tietoja pelastuslain edellyttämistä turvallisuustehtävistä. Kurssi valmentaa oman työpaikan palovaarojen ja -riskien arviointiin, päivittäisen palontorjunnan parantamiseen ja koulutukseen. Kurssijaksojen välissä kurssilaiset tekevät omaan työopaikkaansa liittyviä harjoitustöitä.

Kurssiin kuuluu harjoituspäivä Meriturvan Upinnimen palokoulutusyksikössä. Päivän aikana opitaan liikkumaan pimeässä ja savussa. Simulaattorissa harjoitellaan sammutushyökkäyksiä ja savusukellusta.

Sisältö

  • Määräykset: lainsäädäntö, suojeluohjeet, standardit, vastuut
  • Perusteet: termit, määrittelyt, palokemia, palonkehittyminen
  • Rakenteet: rakennusaineiden palo-ominaisuudet, osastointi, ilmanvaihto, uloskäynnit, savunpoisto
  • Energia: sähkö
  • Laitteistot: palonilmaisu ja sammutuslaitteistot
  • Riskit: tulityöt, varastointi, osastointi, riskinarviointi

Koulutuksen ajankohta ja ilmoittautuminen

Tarkasta koulutuksen ajankohta SPEKin koulutuskalenterista, osoitteesta https://koulutus.spek.fi. Myös koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu koulutuskalenterin kautta. 

Lisätietoja

Katso tarkat koulutusajankohdat ja ilmoittaudu SPEKin koulutuskalenterin kautta.

Kurssin sihteeri
Milja Löyttyniemi
p. 040 809 1140
 
Vanhempi asiantuntija
Ilpo Leino
p. 045 657 7290 

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@spek.fi