EtusivuKoulutusYrityskoulutusSprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajakurssi

Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajakurssi

Tavoitteet

Kurssilla saa valmiudet toimia sprinkleri- ja vesisumulaitteiston kanssa ja oppii välttämään väärästä toiminnasta aiheutuvat uhat turvallisuudelle,omaisuudelle ja ympäristölle. Koulutettava oppii tuntemaan sprinkleri- ja vesisumulaitteiston toiminnan periaatteet ja huolehtimaan ylläpidon järjestelyistä.

Sisältö

  • sprinkleri- ja vesisumulaitteiston normisto, rakenteet ja toiminta
  • kokeiluihin, huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät järjestelyt ja asiakirjat
  • vahinkoja aiheuttavien käyttövirheiden välttäminen
  • toiminta laitteiston lauettua ja vajaatoiminnan aikana
  • yhteistyö pelastusviranomaisen ja hätäkeskuksen kanssa

Koulutuspaikka, ajankohta ja ilmoittautuminen

Koulutuksia toteutetaan valtakunnallisesti, joten tarkasta koulutuspaikka ja -ajankohta SPEKin koulutuskalenterista, osoitteesta https://koulutus.spek.fi. Myös koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu koulutuskalenterin kautta. 

Huomaathan, että useimmiten Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajakurssia edeltävänä päivänä on Paloilmoittimen hoitajakurssi samassa paikassa.

Lisätietoja

Katso tarkat koulutusajankohdat ja ilmoittaudu SPEKin koulutuskalenterin kautta.

Kurssin sihteeri
Milja Löyttyniemi
p. 040 809 1140

Asiantuntija, palontorjuntatekniikka
Lauri Lehto
p. 040 358 3810 

sähköposti: etunimi.sukunimi@spek.fi

Kurssimateriaalia
Sprinkleri- ja sammutuslaitteistoon liittyvä normisto

Asuntosprinkleri-opas