EtusivuKoulutusYrityskoulutusRakenteellisen paloturvallisuuden kurssi

Rakenteellisen paloturvallisuuden kurssi

Kohderyhmä

Suunnittelijat, arkkitehdit, palo- ja rakennusvalvontaviranomaiset sekä rakennusten paloturvallisuuteen ja rakentamismääräysten E-sarjaan liittyvien asioiden kanssa työskentelevät.

Tavoitteet

Kurssilla tutustutaan rakentamismääräyskokoelman osiin E1 (Rakennusten paloturvallisuus) ja E2 (Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus) ja opetellaan määrittämään rakentamiseen liittyviä perusvaatimuksia näiden avulla.

Sisältö

  • E1:n ja E2:n käytön rakennuksen suunnittelussa
  • rakennuksen paloluokan määrittely
  • osastoinnin merkitys ja toiminta
  • kantavien ja osastoivien rakenteiden sekä pintakerrosten luokitusjärjestelmät
  • uloskäytävien sijoittelu
  • teknisten järjestelmien vaikutukset osana rakennuksen paloteknistä suunnittelua
  • tuotanto- ja varastorakennusten suunnitteluun liittyvät perusteet

Koulutuksen ajankohta ja ilmoittautuminen

Tarkasta koulutuksen ajankohta SPEKin koulutuskalenterista, osoitteesta https://koulutus.spek.fi. Myös koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu koulutuskalenterin kautta. 

Lisätietoja

Katso tarkat koulutusajankohdat ja ilmoittaudu SPEKin koulutuskalenterin kautta.

Kurssin sihteeri
Milja Löyttyniemi
p. 040 809 1140

Vanhempi asiantuntija
Ilpo Leino
p. 045 657 7290

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@spek.fi