EtusivuKoulutusYrityskoulutusKiinteistön turvallisuusjohtaminen

Kiinteistön turvallisuusjohtaminen

Kiinteistön asioiden hoitajalta ja neuvonantajalta vaaditaan laaja-alaista asioiden hallintaa, myös kiinteistön turvallisuuden osaamista ja haastavien tilanteiden ratkaisukykyä. Yhä enemmän kiinteistöjen kokonaisturvallisuuden johtaminen ja vastuu kuuluvat isännöinnistä/teknisestä manageroinnista vastaavalle taholle.

Kohderyhmä

Tekniset managerit, hallinnolliset ja tekniset isännöitsijät sekä kiinteistöpäälliköt

Tavoitteet

Kurssilainen ymmärtää oman roolinsa kiinteistön turvallisuuden ylläpitämisessä ja kehittämisessä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Kurssilainen osaa hyödyntää oppimaansa sekä tuo lisäarvoa kiinteistön omistajalle ja toiminnanharjoittajalle. 

Sisältö

  • turvallisuusjohtaminen: vastuut ja velvollisuudet eri tehtävissä
  • kiinteistön lakisääteiset turvallisuusvaatimukset ja yleisesti turvallisuutta parantavat toimet
  • tyypillisimmät tapaturmat ja onnettomuudet kiinteistöissä
  • kiinteistöä koskevia tarkastuksia
  • paloilmaisimet, sammutuslaitteistot ja -välineet
  • tekniset ratkaisut helpottavat
  • yllä- ja kunnossapitotoimien kehitys

Koulutuksen ajankohta ja ilmoittautuminen

Tarkasta koulutuksen ajankohta SPEKin koulutuskalenterista, osoitteesta https://koulutus.spek.fi. Myös koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu koulutuskalenterin kautta.

Lisätietoja

Katso tarkat koulutusajankohdat ja ilmoittaudu SPEKin koulutuskalenterin kautta.

Erityisasiantuntija
Ira Pasi
p. 040 595 4140

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@spek.fi