EtusivuKoulutusYrityskoulutusKäsisammutinliikkeen vastuuhenkilön tutkinto

Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön tutkinto

Tutkinto on tarkoitettu henkilölle, joka tulee hakemaan käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön pätevyyttä Tukesilta.  

Tavoitteet  

Teoriakokeessa tutkinnonsuorittaja osoittaa tuntevansa

  • nykyisen pelastuslain
  • pelastuslainsäädännön perusteella voimassa olevat käsisammuttimia koskevat viranomaismääräykset ja -ohjeet sekä standardit
  • sammuttimia koskevat valmistajien ja maahantuojien huolto-ohjeet
  • vakuutusyhtiöiden sammuttimia ja sammuttamista koskevat suojeluohjeet 

Käytännön kokeessa hän osoittaa osaavansa

  • hyväksyttävästi tarkastaa, huoltaa ja täyttää erilaisia sammuttimia ottaen huomioon SM:n määräykset ja asetukset käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta
  • sammuttimien valmistajien ja maahantuojien huolto-ohjeet

Koulutuksen ajankohta ja ilmoittautuminen

Tarkasta koulutuksen ajankohta SPEKin koulutuskalenterista, osoitteesta https://koulutus.spek.fi. Myös koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu koulutuskalenterin kautta. Kurssilaiset vastaavat itse majoitusvarauksista.

Lisätietoja

Katso tarkat koulutusajankohdat ja ilmoittaudu SPEKin koulutuskalenterin kautta.

Kurssin sihteeri
Milja Löyttyniemi
p. 040 809 1140

Vanhempi asiantuntija
Ilpo Leino
p. 045 657 7290 

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@spek.fi