EtusivuKoulutusYrityskoulutusKäsisammutinliikkeen vastuuhenkilön kurssi

Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön kurssi

Kohderyhmä

Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilöksi aikovat.

Edellytykset

Kurssille osallistuvien on hyvä hallita monipuolisesti käsisammuttimien huoltoon ja tarkastukseen liittyvät toimenpiteet jo entuudestaan. Työkokemus edesauttaa asioiden omaksumista ja tutkinnon suorittamista.

Tavoitteet

Kurssi valmentaa käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön tutkinnon käytännön ja teorian kokeeseen.

Sisältö

  • käsisammutinliikkeen toimintaan liittyvät vastuut ja velvollisuudet
  • viranomaisten toimivaltuudet
  • käsisammuttimia koskevat määräykset ja standardit
  • käytännöllisen huoltopaikan vaatimukset

Kurssi painottuu vastuuhenkilön tarvitseman normiston sisältöön ja hallintaan sekä tarkastuksen ja huollon yhteydessä tehtäviin toimenpiteisiin. Kurssi koostuu pääasiassa luennoista, mutta sisältää myös harjoituksia.

Kurssimateriaalia

  • tarkastukseen ja huoltoon liittyvä normisto
  • Käsisammutinstandardi SFS-EN 3-7
  • painelaiteohjeita ja kaavioita
  • Tulityöt-suojeluohje ja Ryhdyttäessä tulityöhön... -kirja
  • Alkusammutuskalusto-opas

Kurssin kouluttajat

Kurssilla kouluttavat käsisammutinliikkeiden toimintaa valvovat viranomaiset ja sammutinhuollon ammattilaiset.

Koulutuksen ajankohta ja ilmoittautuminen

Tarkasta koulutuksen ajankohta SPEKin koulutuskalenterista, osoitteesta https://koulutus.spek.fi. Myös koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu koulutuskalenterin kautta. Kurssilaiset vastaavat itse majoitusvarauksista.

Lisätietoja

Katso tarkat koulutusajankohdat ja ilmoittaudu SPEKin koulutuskalenterin kautta.

Kurssin sihteeri
Milja Löyttyniemi
p. 040 809 1140

Vanhempi asiantuntija
Ilpo Leino
p. 045 657 7290 

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@spek.fi