EtusivuKoulutusYrityskoulutusCFPA-EUROPE -palontorjuntatutkinto

CFPA-Europe -palontorjuntatutkinto

Kohderyhmä

Yritysten ja laitosten suojelujohtajat, turvallisuuspäälliköt, konsultit, vakuutusyhtiöiden asiantuntijat ja turvallisuusorganisaatioon kuuluvat henkilöt sekä henkilö- ja paloturvallisuuteen liittyvistä tehtävistä vastaavat henkilöt, jotka ovat käyneet Turvallisuusjohdon palontorjuntakurssin.

Tavoitteet

Tutkinnon hyväksyttävästi suorittanut hallitsee monipuolisesti henkilö- ja paloturvallisuuteen liittyvät asiat ja osaa muodostaa niistä muun yritysturvallisuuden kanssa tasapainoisen kokonaisuuden.

Sisältö ja tutkintovaatimukset

Tutkinto antaa pätevyyden toimia paloturvallisuudesta vastaavana henkilönä EU-maissa. Tutkinnon suorittaneet saavat The Confederation of Fire Protection Association Europe (CFPA-Europe) diplomin: the CFPA EUROPE EXAMINATION at Technical Cycle.

Tutkinto on seitsemäntoista Euroopan palontorjuntaliiton yhteinen. Tutkinnon suorittaneet ovat päteviä työskentelemään palontorjuntatehtävissä kaikissa CFPA-Europe koulutusyhteistyöhön osallistuvissa maissa.

Tutkinnon suorittaminen edellyttää Turvallisuusjohdon palontorjuntakurssin hyväksyttyä suorittamista ja lisäosaamisen osoittamista vähintään neljällä seuraavista osa-alueista:

  • tulitöiden turvallisuus 
  • rakenteellinen paloturvallisuus 
  • sprinklerilaitteistot 
  • vesisumusammutuslaitteistot
  • paloilmoittimet 
  • kiinteistöturvallisuus 
  • työturvallisuus

Tutkinto on kirjallinen koe, jossa käsitellään rakenteellisen paloturvallisuuden ja yritysturvallisuuteen liittyvien henkilö- ja paloturvallisuusasioiden hallintaa. Koe sisältää piirustus- tai suunnittelutehtävän ja siihen liittyvän esseetehtävän.

Koulutuksen ajankohta ja ilmoittautuminen

Tarkasta koulutuksen ajankohta SPEKin koulutuskalenterista, osoitteesta https://koulutus.spek.fi. Myös koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu koulutuskalenterin kautta. 

Tutkintoon liittyvät SPEKin  kurssit

Turvallisuusjohdon palontorjuntakurssi
Turvallinen kiinteistö 
Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajakurssi
Paloilmoittimen hoitajakurssi 
Rakenteellisen paloturvallisuuden peruskurssi

Muiden koulutustahojen tarjonnasta

Työturvallisuuskorttikoulutus 
Tulityökorttikoulutus
 

Lisätietoja

Katso tarkat koulutusajankohdat ja ilmoittaudu SPEKin koulutuskalenterin kautta.

Kurssin sihteeri
Milja Löyttyniemi
p. 040 809 1140
 

Vanhempi asiantuntija
Ilpo Leino
p. 045 657 7290 


sähköposti: etunimi.sukunimi@spek.fii