EtusivuKoulutusYritykset ja laitoksetTurvallisuuspäällikön kurssit

Turvallisuuspäällikön kurssit

Kohderyhmä

Työpaikan turvallisuudesta ja varautumisesta vastaavat henkilöt, turvallisuus- ja työsuojelupäälliköt, suojelupäälliköt, työpaikan turvallisuusasioita suunnittelevat tai toteuttavat sekä turvallisuustehtävistä kiinnostuneet henkilöt. Laatu- ympäristö ja turvallisuusasioista vastaavat henkilöt (HSEQ). 

Sisältö

Kursseilla käsitellään:

 • turvallisuusjohtaminen: vastuut ja velvollisuudet eri tehtävissä
 • työpaikan lakisääteiset velvoitteet ja muut toimintaa ohjaavat järjestelmät
 • kemikaalit varastointi, kuljetukset ja käyttö sekä viranomaisilmoitukset
 • lähtökohtana riskien arviointi
 • häiriötilanteisiin varatuminen ja toiminta
 • omavalvonta
 • rakenteellinen paloturvallisuus
 • positumisturvallisuus ja -harjoittelun järjestäminen
 • paloilmaisimet
 • Yllä- ja kunnossapitotoimien kehitys
 • koulutussuunnitelma
 • kriisien johtaminen ja kriisiviestintä
 • sisäinen ja ulkoinen viestintä

Tavoitteet

 Turvallisuuspäällikön peruskurssi

Kurssilainen:

 • saa perustiedot ja -taidot suunnitella ja toteuttaa työpaikan turvallisuustehtäviä
 • ymmärtää työpaikan toimintaan vaikuttavat lakisääteiset velvoitteet
 • osaa soveltaa erilaisia työkaluja turvallisuuden kehittämiseksi

Turvallisuuspäällikön jatkokurssi

Kurssilainen:

 • syventää perustietoja ja -taitoja suunnitella ja toteuttaa työpaikan turvallisuustehtäviä
 • osaa soveltaa käytännössä erilaisia turvallisuusvaatimuksia kehittämään oman työpaikan turvallisuutta
 • tunnistaa nopeasti kehittyvän turvallisuusympäristön muutoksia

 

Koulutuksien ajankohdat ja ilmoittautuminen

Tarkasta koulutuksen ajankohta SPEKin koulutuskalenterista, osoitteesta https://koulutus.spek.fi. Myös koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu koulutuskalenterin kautta. 

Lisätietoja

Katso tarkat koulutusajankohdat ja ilmoittaudu SPEKin koulutuskalenterin kautta.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija
Ira Pasi
p. 040 595 4140

Sähköposti: etunimi.sukunimi@spek.fi