EtusivuKoulutusYritykset ja laitoksetTurvallisuuspäällikön kurssi

Turvallisuuspäällikön kurssi

Kohderyhmä

Työpaikan turvallisuudesta ja varautumisesta vastaavat henkilöt, turvallisuus- ja työsuojelupäälliköt, suojelupäälliköt, työpaikan turvallisuusasioita suunnittelevat tai toteuttavat sekä turvallisuustehtävistä kiinnostuneet henkilöt. Laatu- ympäristö ja turvallisuusasioista vastaavat henkilöt (HSEQ). 

Sisältö

 • Kurssilla käsitellään:
 • turvallisuusjohtaminen: vastuut ja velvollisuude eri tehtävissä
 • työpaikan lakisääteiset velvoitteet ja muut toimintaa ohjaavat järjestelmät
 • kemikaalit varastointi, kuljetukset ja käyttö sekä viranomaisilmoitukset
 • lähtökohtanan riskien arviointi
 • häiriötilanteisiin varatuminen ja toiminta
 • omavalvonta
 • rakenteellinen paloturvallisuus
 • positumisturvallisuus ja -harjoittelun järjestäminen
 • paloilmaisimet
 • Yllä- ja kunnossapitotoimien kehitys
 • koulutussuunnitelma
 • kriisien johtaminen ja kriisiviestintä
 • sisäinen ja ulkoinen viestintä

Tavoitteet

Kurssilainen:

 • saa perustiedot ja -taidot suunnitella ja toteuttaa työpaikan turvallisuustehtäviä
 • ymmärtää työpaikan toimintaan vaikuttavat lakisääteiset velvoitteet
 • osaa soveltaa erilaisia työkaluja turvallisuuden kehittämiseksi
 • tunnistaa nopeasti kehittyvän turvallisuusympäristön muutoksia

 

Koulutuksen ajankohta ja ilmoittautuminen

Tarkasta koulutuksen ajankohta SPEKin koulutuskalenterista, osoitteesta https://koulutus.spek.fi. Myös koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu koulutuskalenterin kautta. 

Lisätietoja

Katso tarkat koulutusajankohdat ja ilmoittaudu SPEKin koulutuskalenterin kautta.

Erityisasiantuntija
Ira Pasi
p.040 595 4140

Sähköposti: etunimi.sukunimi@spek.fi

Kurssin ohjelma