EtusivuKoulutusYritykset ja laitoksetTurvallisuusjohdon palontorjuntakurssi

Turvallisuusjohdon palontorjuntakurssi

Kohderyhmä

Yritysten ja laitosten suojelujohtajat, turvallisuuspäälliköt, vakuutusyhtiöiden asiantuntijat sekä henkilö- ja paloturvallisuuteen liittyvistä tehtävistä vastaavat henkilöt. Turvallinen työpaikka I -kurssin käyneet henkilöt.

Tavoitteet

Kurssi syventää tietoja pelastuslain edellyttämistä turvallisuustehtävistä. Kurssi valmentaa oman työpaikan palovaarojen ja -riskien arviointiin, päivittäisen palontorjunnan parantamiseen ja koulutukseen. Kurssijaksojen välissä kurssilaiset tekevät omaan työopaikkaansa liittyviä harjoitustöitä.

Kurssiin kuuluu harjoituspäivä Meriturvan Upinnimen palokoulutusyksikössä. Päivän aikana opitaan liikkumaan pimeässä ja savussa. Simulaattorissa harjoitellaan sammutushyökkäyksiä ja savusukellusta.

Sisältö

  • Määräykset: lainsäädäntö, suojeluohjeet, standardit, vastuut
  • Perusteet: termit, määrittelyt, palokemia, palonkehittyminen
  • Rakenteet: rakennusaineiden palo-ominaisuudet, osastointi, ilmanvaihto, uloskäynnit, savunpoisto
  • Energia: sähkö
  • Laitteistot: palonilmaisu ja sammutuslaitteistot
  • Riskit: tulityöt, varastointi, osastointi, riskinarviointi

Koulutuksen ajankohta ja ilmoittautuminen

Tarkasta koulutuksen ajankohta SPEKin koulutuskalenterista, osoitteesta https://koulutus.spek.fi. Myös koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu koulutuskalenterin kautta. Kurssilaiset vastaavat itse majoitusvarauksista. Kysy kurssilaisen majoitushintaa Park Hotel Käpylästä, puh. 09 799 755, www.parkhotelkapyla.fi

Lisätietoja

Katso tarkat koulutusajankohdat ja ilmoittaudu SPEKin koulutuskalenterin kautta.

Kurssin sihteeri
Milja Löyttyniemi
puh. (09) 4761 1337

Turvallisuuspäällikkö
Ilpo Leino
puh. (09) 4761 1334

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@spek.fi
Kurssipaikka ja majoitus
Park Hotel Käpylä
Pohjolankatu 38
00600 Helsinki 
puh. (09) 799 755,
www.parkhotelkapyla.fi