EtusivuKoulutusYritykset ja laitoksetTurvallinen työpaikka I

Turvallinen työpaikka I – pelastussuunnittelu

Kohderyhmä

Toimipaikkojen turvallisuudesta vastaavat henkilöt, kiinteistöpäälliköt, isännöitsijät, erityisryhmien asumisturvallisuudesta vastaavat ja turvallisuuskouluttajat

Tavoitteet

Kurssilaiset saavat perustiedot yritysturvallisuudesta ja lakisääteisen pelastussuunnitelman laatimisesta. Kurssilla yritysturvallisuutta käsitellään henkilö- ja paloturvallisuuden näkökulmasta.

Sisältö

  • pelastuslainsäädännön velvoitteet toiminnanharjoittajalle, rakennuksen omistajalle ja haltijalle
  • rakenteellisen paloturvallisuuden perusteet palon kehittymien ja sammuttaminen
  • paloilmoitin, sammutuslaitteisto ja sähköturvallisuus
  • kemikaalilainsäädäntö ja viranomais
  • ilmoitukset pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys
  • turvallisuushenkilöstön koulutus ja harjoitusten järjestäminen
  • yrityksen kokonaisturvallisuuden järjestelyt

Kurssimateriaalia  

  • Paloturvalaitteet ja järjestelyt -opas
  • Väestönsuojan vuosihuoltopöytäkirja
  • Suojele itseäsi ja muita -opas

Koulutuksen ajankohta ja ilmoittautuminen

Tarkasta koulutuksen ajankohta SPEKin koulutuskalenterista, osoitteesta https://koulutus.spek.fi. Myös koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu koulutuskalenterin kautta.

Lisätietoja

Katso tarkat koulutusajankohdat ja ilmoittaudu SPEKin koulutuskalenterin kautta.

Kurssin sihteeri
Milja Löyttyniemi
puh. (09) 47611337

Turvallisuusasiantuntija
Jari Pouta
puh. (09) 4761 1359

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@spek.fi
Liitteet
Nimi
Palotarkastuslomake.pdf (56,7 kB)