EtusivuKoulutusYritykset ja laitoksetTurvallinen työpaikka I

Turvallinen työpaikka I – pelastussuunnittelu

Kohderyhmä

Toimipaikkojen turvallisuudesta vastaavat henkilöt, kiinteistöpäälliköt, isännöitsijät, erityisryhmien asumisturvallisuudesta vastaavat ja turvallisuuskouluttajat

Tavoitteet

Kurssilaiset saavat perustiedot yritysturvallisuudesta ja lakisääteisen pelastussuunnitelman laatimisesta. Kurssilla yritysturvallisuutta käsitellään henkilö- ja paloturvallisuuden näkökulmasta.

Sisältö

  • pelastuslainsäädännön velvoitteet toiminnanharjoittajalle, rakennuksen omistajalle ja haltijalle
  • rakenteellisen paloturvallisuuden perusteet palon kehittymien ja sammuttaminen
  • paloilmoitin, sammutuslaitteisto ja sähköturvallisuus
  • kemikaalilainsäädäntö ja viranomais
  • ilmoitukset pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys
  • turvallisuushenkilöstön koulutus ja harjoitusten järjestäminen
  • yrityksen kokonaisturvallisuuden järjestelyt

Kurssimateriaalia  

  • Paloturvalaitteet ja järjestelyt -opas
  • Väestönsuojan vuosihuoltopöytäkirja
  • Suojele itseäsi ja muita -opas

Koulutuksen ajankohta ja ilmoittautuminen

Tarkasta koulutuksen ajankohta SPEKin koulutuskalenterista, osoitteesta https://koulutus.spek.fi. Myös koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu koulutuskalenterin kautta.

Lisätietoja

Katso tarkat koulutusajankohdat ja ilmoittaudu SPEKin koulutuskalenterin kautta.

Kurssin sihteeri
Milja Löyttyniemi
p. 040 809 1140

Turvallisuusasiantuntija
Jari Pouta
p. 040 733 0797

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@spek.fi
Liitteet
Nimi
Palotarkastuslomake.pdf (56,7 kB)