EtusivuKoulutusYritykset ja laitoksetPaloilmoittimen suunnittelukurssi

Paloilmoittimen suunnittelukurssi

Kohderyhmä

Suunnittelijat, sähköurakoitsijat ja paloilmoitinasennuksista vastaavat sekä paloilmoitintutkintoon valmistautuvat henkilöt

Tavoitteet

Kurssin suorittanut

  • tietää paloilmoitinliikkeen paloilmoitintöiden vastuuhenkilön juridisen vastuun
  • tuntee paloilmoittimen määräytymisperusteet
  • tuntee rakennuksen palo-osastoinnin, palo-ovien ja lukituksen pääperiaatteet
  • tuntee pääperiaatteet paloilmoittimen rakenteesta
  • tuntee paloilmoitinjärjestelmän valintakriteerit
  • tuntee paloilmoittimen suunnittelu- ja asennusohjeet
  • osaa soveltaa ohjeita eri tilanteissa ja kohteissa
  • saa valmiudet suorittaa paloilmoitintutkinnon

Sisältö

Kurssi koostuu oppitunneista ja oppilaiden suorittamasta harjoitustyöstä. Lopputuotoksena on mallisuunnitelma, jossa on käyty läpi rakenteellisen paloturvallisuuden perusteet, paloilmoittimien suunnittelu ja asentaminen, ilmaisinvalinnat ja sijoittelu, järjestelmävalinnat ja paikantamiskaavio.

Kurssi valmentaa Inspecta Oy:n järjestämään paloilmoitintutkintoon. Katso tutkintopäivät Inspecta Oy:n kotisivuilta.

Koulutuksen ajankohta ja ilmoittautuminen

Tarkasta koulutuksen ajankohta SPEKin koulutuskalenterista, osoitteesta https://koulutus.spek.fi. Myös koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu koulutuskalenterin kautta. 

Lisätietoja

Katso tarkat koulutusajankohdat ja ilmoittaudu SPEKin koulutuskalenterin kautta.

Kurssin sihteeri
Milja Löyttyniemi
p. 040 809 1140

Turvallisuusasiantuntija
Lauri Lehto
p. 040 358 3810


Sähköposti:
etunimi.sukunimi@spek.fi

Kurssimateriaali
Suomen Rakentamismääräyskokoelma, ohjeet E1 ja E2

SM:n määräys A:60

Paloilmoittimen suunnittelu- ja asennusohje 2010

Ilmaisinvalintaopas

Paloilmoittimen mallikaaviot-opas