Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön

tutkinto 2012 

Teoriakoe 21.8.2012 aamupäivä, Helsinki
Käytännön näyttökoe 23.8.2012 tai 24.8.2012; Helsinki

Kirjallisuusluettelon löydät oikealla olevasta palstasta.