EtusivuKoulutusYritykset ja laitoksetCFPA-EUROPE -palontorjuntatutkinto

CFPA-Europe -palontorjuntatutkinto

Kohderyhmä

Yritysten ja laitosten suojelujohtajat, turvallisuuspäälliköt, konsultit, vakuutusyhtiöiden asiantuntijat ja turvallisuusorganisaatioon kuuluvat henkilöt sekä henkilö- ja paloturvallisuuteen liittyvistä tehtävistä vastaavat henkilöt, jotka ovat käyneet Turvallisuusjohdon palontorjuntakurssin.

Tavoitteet

Tutkinnon hyväksyttävästi suorittanut hallitsee monipuolisesti henkilö- ja paloturvallisuuteen liittyvät asiat ja osaa muodostaa niistä muun yritysturvallisuuden kanssa tasapainoisen kokonaisuuden.

Sisältö ja tutkintovaatimukset

Tutkinto antaa pätevyyden toimia paloturvallisuudesta vastaavana henkilönä EU-maissa. Tutkinnon suorittaneet saavat The Confederation of Fire Protection Association Europe (CFPA-Europe) diplomin: the CFPA EUROPE EXAMINATION at Technical Cycle.

Tutkinto on seitsemäntoista Euroopan palontorjuntaliiton yhteinen. Tutkinnon suorittaneet ovat päteviä työskentelemään palontorjuntatehtävissä kaikissa CFPA-Europe koulutusyhteistyöhön osallistuvissa maissa.

Tutkinnon suorittaminen edellyttää Turvallisuusjohdon palontorjuntakurssin hyväksyttyä suorittamista ja lisäosaamisen osoittamista vähintään neljällä seuraavista osa-alueista:

  • tulitöiden turvallisuus 
  • rakenteellinen paloturvallisuus 
  • sprinklerilaitteistot 
  • vesisumusammutuslaitteistot
  • paloilmoittimet 
  • kiinteistöturvallisuus 
  • työturvallisuus

Tutkinto on kirjallinen koe, jossa käsitellään rakenteellisen paloturvallisuuden ja yritysturvallisuuteen liittyvien henkilö- ja paloturvallisuusasioiden hallintaa. Koe sisältää piirustus- tai suunnittelutehtävän ja siihen liittyvän esseetehtävän.

Koulutuksen ajankohta ja ilmoittautuminen

Tarkasta koulutuksen ajankohta SPEKin koulutuskalenterista, osoitteesta https://koulutus.spek.fi. Myös koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu koulutuskalenterin kautta. 

Tutkintoon liittyvät SPEKin  kurssit

Turvallisuusjohdon palontorjuntakurssi
Turvallinen kiinteistö 
Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajakurssi
Paloilmoittimen hoitajakurssi 
Rakenteellisen paloturvallisuuden peruskurssi

Muiden koulutustahojen tarjonnasta

Työturvallisuuskorttikoulutus 
Tulityökorttikoulutus