Tulityökurssin ohjelma

Kurssinjärjestäjätaho vastaa, että koulutus toteutetaan Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tulityötoimikunnan hyväksymän ao. koulutusmallin mukaisesti. Kurssin toteuttaja, koulutettu kurssinjohtaja on vastuussa yksittäisen kurssin laadusta.

KURSSIPÄIVÄN OHJELMA

Kurssin avaus
1. Turvallisuus – yleinen työjarru vai yhteinen etumme?
2. Suunnittelemalla säästyy selittelyiltä
3. Pykäläviidakko
4. Turvatoimet – arjen hallintaa
5. Jos kuitenkin syttyy…
6. Mitä opin?
Yhteenveto ja kurssin päättäminen

KURSSIN KESTO

Kurssi on työpäivän mittainen ja se sisältää viisi (5) teoriaosiota, yhden harjoitusosion ja tutkintoko-keen. Kurssin tulee sisältää opetusta vähintään kuusi (6) tuntia.

KURSSIN TAVOITTEET

Koulutuksen tarkoituksena on tulityöhön liittyvän riskitietoisuuden lisääminen, vahinkojen ennaltaehkäiseminen ja oikean toiminnan opettaminen mahdollisessa onnettomuustilanteessa.

KURSSIN KOKO

Kurssille voidaan ottaa kerrallaan enintään kolmekymmentä oppilasta. Alkusammutusharjoituksissa tulee olla yksi opettaja viittätoista oppilasta kohti.

OPPILASAINEISTO

Kurssiin sisältyy Tulityöt hanskassa -oppikirja ja Finanssialan Keskusliiton Tulityöt -suojeluohje 2002. Tulityöt hanskassa -oppikirja on julkaistu suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, viroksi ja puolaksi. Koulutuksen järjestäjä tilaa Tulityöt hanskassa -oppikirjan SPEKistä jokaiselle koulutettavalle.

HARJOITUKSET 

Alkusammutusosiossa harjoitellaan käyttämään käsisammuttimia, sammutuspeitettä ja, jos mahdollista, pikapalopostia. Kurssinjohtaja vastaa harjoituksen työturvallisuudesta. 

LAADUN VARMISTAMINEN

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tulityötoimikunta vastaa tulitöiden turvallisuuskoulutuksen kehittämisestä. SPEK valvoo, että kurssinjärjestäjät toteuttavat tulityökurssit koulutusmallin mukaisesti. Kurssien laatua koskevat palautteet sähköpostitse tulityot.kurssit@spek.fi.

Palaute tulityökurssista