EtusivuKoulutusTulityöt

Tulityökortti on tulitöiden turvallisuustutkinto 

Lataa tulityökortti-fakta tästä!


Mikä on tulityötä?

Tulityössä toteutuu samanaikaisesti kaksi eri ehtoa:
Työssä on syttymän aiheuttaja ja työ aiheuttaa palovaaran ympäristössä. 

Tulitöitä ovat mm. kipinöintiä aiheuttava kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta. Tulitöiksi luetaan myös työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avoliekkiä, kuumailmapuhallinta tai muuta näihin verrattavaa voimakasta lämpösäteilyä tuottavaa työvälinettä.

Katto- ja vedeneristystöiden tulitöitä ovat muun muassa eristettävän alustan kuivaaminen liekillä tai kuumalla ilmalla, bitumin kuumentaminen bitumikeittimessä ja kermieristyksen kuumentamalla tapahtuva kiinnitystyö.

Tulityöt ovat erityistä vaaraa aiheuttavia töitä, joita säätelevät monet lait, säädökset ja määräykset. Tulitöitä ohjaava lainsäädäntö edellyttää suunnitelmallisuutta, onnettomuuksien ennalta ehkäisyä ja onnettomuuksiin varautumista henkilöiden, ympäristön ja omaisuuden turvaamiseksi.

Kuka tarvitsee Tulityökortin?

Vakuutusyhtiön suojelu- ja turvallisuusohjeet edellyttävät yleensä, että tilapäisellä tulityöpaikalla työskenneltäessä tulityöntekijällä tulee olla voimassa oleva SPEKin myöntämä Tulityökortti. Tarkasta oman vakuutusyhtiösi ohjeet tulitöiden varalta. Tulityötä koskevissa vaatimuksissa saattaa olla joitakin eroja.

Myös tulityöluvan myöntäjällä tulee olla voimassa oleva Tulityökortti.

Tulityölupa voidaan myöntää sähköisenä tai paperisena. Sähköisen tulityöluvan etuna on esimerkiksi, että lupa voidaan antaa tulityöpaikalla ja samalla dokumentoida työympäristö vaaranapaikkoineen. Tutustu sähköiseen tulityölupaan tästä linkistä.

Paperisia lupalomakkeita voi tilata SPEKin verkkokaupasta.

Tulityölupaa tai Tulityökorttia ei pääsääntöisesti edellytetä työtehtävässä, jos työ tehdään

  • vakituisella tulityöpaikalla 
  • palovaarattomilla työmenetelmillä
  • vakuuttamattomissa kohteissa

Tulityökoulutus sekä katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus yhdistyivät 1.1.2016. Ennen vuotta 2016 suoritettu koulutus on voimassa kortissa mainitun ajan ja oikeuttaa tekemään vain kortin mukaisia tulitöitä: tulitöiden turvallisuustutkinto oikeuttaa tekemään vain tulitöitä, ja katto- ja vedeneristysalan tulitöiden turvallisuustutkinto vain katto- ja vedeneristysalan tulitöitä. Sama rajoitus koskee myös tulityöluvan myöntäjiä.

Tulityövartijalta edellytetään työn vaatimaa turvallisuuskoulutusta ja suositellaan, että hänellä on voimassaoleva Tulityökortti. Tulitöitä tilaavat yritykset määrittelevät tulityövartijalta vaadittavan koulutuksen omissa tulityösuunnitelmissaan.

Tulitöiden turvallisuuskoulutusta kehitetään yhteistyössä Pohjoismaiden palontorjuntaliittojen kesken. SPEKin myöntämä Tulityökortti hyväksytään Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa, ja vastaavasti SPEK hyväksyy näiden maiden palontorjuntaliittojen myöntämän tulityökortin Suomessa. Koska maiden määräyksissä ja ohjeissa on joitakin eroja, on tulityön osapuolet perehdytettävä kyseisen maan määräyksiin ja ohjeisiin.

Vastuullisia henkilöitä

Vakuutusyhtiöiden tulitöitä koskevat suojeluohjeet edellyttävät, että jokaisen tulitöiden kanssa tekemiseen joutuvan on tiedettävä, miten tulityöt tehdään turvallisesti. Tulitöihin liittyvät tehtävät jaetaan tulityöluvassa, tilaajan ja urakoitsijan välisen sopimuksen mukaisesti.

Ohjaava lainsäädäntö ja ohjeisto

Yrityskohtainen koulutus
Kadotetut kortit

spek turvakauppa.png

Tarvitsetko uuden Tulityökortin? Edullisinta on tilata se verkkokaupasta
ja maksaa kortti verkkopankissa. Kortin hinta 14 € (sis. postikulut).

SPEK rekisteripalvelut
klo 9.00-15.00
(09) 4761 1301
Kortin hinta ennakkomaksulla 17,83 € (sis. postikulut) 

sähköposti
turvallisuuskortit@spek.fi

Kehittämispäällikkö
Heli Hätönen
heli.hatonen@spek.fi

Katso myös

Uutta:
Sähköinen tulityölupa.
Tutustu: tulityolupa.fi