EtusivuKoulutusTieturvaTieturva 1 -kurssinjohtajakoulutus

Tieturva 1 -kurssinjohtajien koulutus

Katso tulevien koulutusten ajankohdat SPEKin koulutuskalenterista https://koulutus.spek.fi

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka aikovat järjestää Tieturva 1 -kursseja isäntäorganisaationsa nimissä.

Perustietovaatimukset

Kurssille voidaan hyväksyä vain hakijat,
jotka täyttävät alla olevat perustietovaatimukset.

 • Voimassa olevat Tieturva 1 - ja 2 –pätevyydet.
 • 5 pv työsuojelun peruskurssi tai muu hyväksyttävä koulutus
  • Työturvallisuuskortti-kurssinjohtaja (kurssinjohtajaoikeudet voimassa)
  • Tampereen teknillinen yliopisto, Turvatekniikan laitos, työsuojeluopinnot
  • Oulun Yliopisto, Työtieteen laitos, työsuojeluopinnot
  • Laurea-ammattikorkeakoulu, turvallisuusalan koulutusohjelma, työsuojeluopinnot
  • Työsuojelupäällikkö kurssi, Työterveyslaitos Tampere
  • Työsuojelupäällikkö perustietokurssi + jatkokurssi, Työterveyslaitos Tampere
  • Tarkastajakurssi, Sosiaali- ja terveysministeriö
  • Työsuojelukonsultin tutkinto, Aktiivi-Instituutti
 • omaa käytännön kokemusta kouluttajana toimimisesta sekä moitteettoman historian kouluttajatehtävissä
 • omaa työkokemusta yhteisellä tie- tai katualueella olevalla rakennustyömaalla toimimisesta
  • vain 1.1.2002 jälkeen hankittu työkokemus otetaan huomioon
 • on toiminut usean vuoden ajan aktiivisesti infra-alan rakentamisen työturvallisuuden parissa, esimerkiksi:
  • työpaikan työsuojeluvaltuutettuna, työsuojeluteknikkona tai työsuojelupäällikkönä tai 
  • esimiesasemassa huolehtinut työtehtävissään työpaikan työturvallisuuden liittyvistä asioista tai 
  • toiminut työturvallisuuden kehittämis- ja edistämistehtävissä tai 
  • toiminut perehdytys- tai työnopastustehtävissä
 • Lisäansioksi katsotaan perehtyneisyys Liikenneviraston ohjeisiin tietyömaiden liikennejärjestelyistä ja työturvallisuudesta sekä kokemus liikenneturvallisuustehtävistä.

Sisältö

Kurssilla käsitellään:

 • Tieturva 1 -koulutusaineisto
 • Kurssinjohtajana toimiminen ja kurssihallinto
 • Liikenneviraston vaatimukset

Tavoitteet

Kurssin jälkeen henkilö osaa toimia Tieturva 1 -kurssien kurssinjohtajana. Hän osaa opettaa tiellä työskentevät tunnistamaan liikenteen seassa työskentelyyn liittyviä vaaroja. Hän pystyy opettamaan liikennejärjestelyjen toteuttamisen Liikenneviraston ohjeiden mukaan. Hän osaa hallinnoida kurssit SPEKin ohjeiden mukaan.

Kurssimaksu

Kurssimaksu on 715 € + alv 24 %, johon sisältyvät kurssiaineisto sekä lounas ja kahvit. Kurssimaksu laskutetaan jälkikäteen. Majoitusjärjestelyistä ja kuluista vastaa kurssilainen.

Kurssit ja ilmoittautuminen

Ilmoittaudu kurssille tekemällä osaamiskartoitus osoitteessa https://koulutus.spek.fi

Lisätietoja

Kurssin sihteeri
Milja Löyttyniemi

Kehittämispäällikkö
Heli Hätönen

(09) 4761 1336
(09) 4761 1336
(09) 4761 1336
(09) 4761 1336
(09) 4761 1336
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@spek.fi