EtusivuKoulutusTieturvaTieturva 1 -kurssinjohtajakoulutus

Tieturva 1 -kurssinjohtajien koulutus

Tieturva 1 -koulutus on 2.1.2020 alkaen mahdollista suorittaa vain verkkokoulutuksena. Tämän muutoksen myötä Tieturva 1 -lähiopetus poistuu koulutusvalikoimasta, eikä uusia Tieturva 1 -kurssinjohtajia enää kouluteta. 

 

Perustietovaatimukset

Kurssille voidaan hyväksyä vain hakijat,
jotka täyttävät alla olevat perustietovaatimukset.

 • Voimassa olevat Tieturva 1 - ja 2 –pätevyydet.
 • 5 pv työsuojelun peruskurssi tai muu hyväksyttävä koulutus
  • Työturvallisuuskortti-kurssinjohtaja (kurssinjohtajaoikeudet voimassa)
  • Tampereen teknillinen yliopisto, Turvatekniikan laitos, työsuojeluopinnot
  • Oulun Yliopisto, Työtieteen laitos, työsuojeluopinnot
  • Laurea-ammattikorkeakoulu, turvallisuusalan koulutusohjelma, työsuojeluopinnot
  • Työsuojelupäällikkö kurssi, Työterveyslaitos Tampere
  • Työsuojelupäällikkö perustietokurssi + jatkokurssi, Työterveyslaitos Tampere
  • Tarkastajakurssi, Sosiaali- ja terveysministeriö
  • Työsuojelukonsultin tutkinto, Aktiivi-Instituutti
 • omaa käytännön kokemusta kouluttajana toimimisesta sekä moitteettoman historian kouluttajatehtävissä
 • omaa työkokemusta yhteisellä tie- tai katualueella olevalla rakennustyömaalla toimimisesta
  • vain 1.1.2002 jälkeen hankittu työkokemus otetaan huomioon
 • on toiminut usean vuoden ajan aktiivisesti infra-alan rakentamisen työturvallisuuden parissa, esimerkiksi:
  • työpaikan työsuojeluvaltuutettuna, työsuojeluteknikkona tai työsuojelupäällikkönä tai 
  • esimiesasemassa huolehtinut työtehtävissään työpaikan työturvallisuuden liittyvistä asioista tai 
  • toiminut työturvallisuuden kehittämis- ja edistämistehtävissä tai 
  • toiminut perehdytys- tai työnopastustehtävissä
 • Lisäansioksi katsotaan perehtyneisyys Väyläviraston ohjeisiin tietyömaiden liikennejärjestelyistä ja työturvallisuudesta sekä kokemus liikenneturvallisuustehtävistä.


Lisätietoja

Kurssin sihteeri
Milja Löyttyniemi

Kehittämispäällikkö
Heli Hätönen

(09) 4761 1336
(09) 4761 1336
(09) 4761 1336
(09) 4761 1336
(09) 4761 1336
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@spek.fi