Uutta! Uusi autotekniikka tutuksi raskaan kaluston pelastustoiminnassa (UATP)

Henkilöautoja vuonna 2014 käsitelleelle koulutukselle on suunniteltu jatko-osa, joka tulee käsittelemään pelastusalan henkilöstön toimintaa onnettomuustilanteissa, joissa osallisena on raskasta ajoneuvokalustoa. Tarkastelun lähtökohtina ovat erityisesti pelastushenkilöstön työturvallisuus, potilaiden nopea hoitoon saaminen ja onnettomuuksien seurannaisvaikutusten minimointi.

Koulutuksen toteuttaa Metropolia Amattikorkeakoulun autotekniikka yhteistyössä Suomen palopäällystöliiton, Suomen Pelastusalan keskusjärjestön sekä Pelastusopiston kanssa.

Hankkeeseen sisältyy 10 koulutustapahtumaa, jotka ovat sijoitettu maantieteellisesti ympäri Suomea. Koulutukseen varataan pelastuslaitoksille mahdollisuus valita itse koulutukseen osallistuvat henkilöt. Koulutuspaikkoja on rajallinen määrä.

Lisätietoa: www.sppl.fi/uatp2017 

UATP Henkilöautot (2014)

UATP- koulutuksen toteutti Metropolia Ammattikorkeakoulun autotekniikka yhteistyössä Suomen Palopäällystöliiton, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Pelastusopiston kanssa.

Hankkeeseen sisältyi kaikkiaan 19 koulutustapahtumaa, jotka pidettiin maantieteellisesti ympäri Suomea. Koulutuksiin osallistui yhteensä 416 pelastusalan ammattilaista.

Koulutuksiin osallistuneilta kerätty palaute oli erittäin hyvää ja koulutukselle oli selkeä tarve.

Koulutuksen päärahoittajia olivat Palosuojelurahasto ja Henry Fordin säätiö, joiden lisäksi hanketta tukivat VV-Auto Group, Toyota Auto Finland, Veho Group, Nissan Nordic Europe ja Gasum.

Liikennekäytössä oli vuoden 2012 lopussa 4,91 miljoonaa ajoneuvoa, mikä on 1,4 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin, selviää Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tilastoista. Henkilöautoja liikentessä oli 2,56 miljoonaa eli 1,1 % edellisvuotista enemmän. Trafi ennustaa, että 3 miljoonan liikennekäytössä olevan henkilöauton rajaa lähestytään vuonna 2020.Hybridiautojen ja muiden vaihtoehtoisia käyttövoimia käyttävien henkilöautojen määrä on kasvussa, vaikka niiden osuus kaikista henkilöautoista on edelleen pieni. (Lähde, Trafi)

Suomen henkilöautokannassa ei ole vielä montaa sähkö-, hybridi- tai bio-/maakaasuautoa. Mutta uusia em. tekniikan automalleja tulee koko ajan lisää.

Pelastusalan tulee varmistaa, että sen henkilöstöllä on riittävä osaaminen uudesta autotekniikasta. Väistämättä tulee olemaan onnettomuustilanteita, joissa on osallisena korkeajännitteellisiä komponentteja sisältäviä autoja.

UATP 2014 -koulutuskiertueella tehtiin uutta ajoneuvotekniikkaa tutuksi ja käsiteltiin pelastushenkilöstön toimintaohjeita, mikä edistää pelastustoiminnan tehokasta suorittamista, parantaa henkilöstön työturvallisuutta sekä pienentää onnettomuuskustannuksia.

UATP –koulutuksen valmistelu ja aikajänne

  • Koulutuksen valmistelu aloitettiin keväällä 2012
  • Palosuojelurahaston erityisavustusta ei saatu 1. hakukerralla
  • Koulutussuunnitelman uutta sisältöä valmisteltiin projektityönä Metropoliassa loppuvuodesta 2012 ja alkuvuodesta 2013
  • Talvella ja keväällä 2013 luotiin yhteistyöverkosto Suomen Palopäällystöliiton, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Pelastusopiston sekä autojen maahantuojien kanssa
  • Uusi haku Palosuojelurahastolle 05/2013
  • PSR rahoituspäätös 9/2013
  • Koulutuksen toteutussuunnittelu aloitettiin 16.9.2013
  • Koulutukset pidettiin keväällä ja syksyllä 2014
  • Väliraportti hankkeesta toimitettiin syyskuun loppuun 2014 mennessä
  • Loppuraportointi ja vaikuttavuusarviointi syksyllä 2015

Lisätietoja koulutuksesta

Metropolia, Markku Haikonen, markku.haikonen@metropolia.fi, www.metropolia.fi
Suomen Palopäällystöliitto, Tomi Timonen, tomi.timonen@sppl.fi, www.sppl.fi
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Markku Savolainen, markku.savolainen@spek.fi, www.spek.fi

Prius messuilla.jpg

Raskaan kaluston UATP-esite