EtusivuKoulutusPelastushenkilöstöKouluttajakoulutus

Kouluttajakoulutus (20 op)

Kouluttajakoulutus toteutetaan jatkossakin yhteistyössä HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa. Vuonna 2015 ei koulutusta kuitenkaan järjestetä.

SPEK-KOULUTTAJAN VALMENNUSOHJELMA 10 op.

Kaikilla kouluttajilla on mahdollista kehittää omia kouluttajavalmiuksia ammattiopettajien johdolla ja vahvistaa vuorovaikutustaitojaan sekä kehittyä kouluttajana. Valmennusohjelma koostuu kuudesta (6) lähipäivästä sekä opiskelua tukevasta ohjatusta etätyöskentelystä verkko-oppimisympäristössä. Ohjelmaan sisältyy myös ennakko- sekä etätehtäviä.

Opetuksessa lähdetään liikkeelle koulutustilaisuuksien suunnittelusta aina niiden toteuttamiseen. Samalla kouluttaja saa käytännön vinkkejä innostavaan, vuorovaikutuksellisiin sekä mielekkäiden koulutustilaisuuksien järjestämiseen. Tämä helpottaa taitojen opettamista ja antaa mahdollisuuden kouluttajalle suunnitella ja toteuttaa tuloksellisia oppimistilaisuuksia.

eSPEK VERKKO-OSAAJA 10 op.

Verkko-ohjaus on verkkoympäristössä toteutettavaa ohjaustoimintaa, mutta sillä voidaan myös tarkoittaa verkko-oppimisympäristössä tapahtuvaa yksittäiseen verkkokurssiin liittyvää ohjausta. Verkko-ohjaus vaatii sekä kouluttajalta, että oppilailta uudenlaisia valmiuksia. Verkko-osaaja koulutus mahdollistaa kouluttajalle verkkototeutusten suunnittelun ja toteutuksen. Verkko-osaaja koulutuksella pyritään vastaamaan verkkototeutuksen haasteisiin, jolloin kouluttajalla on mahdollisuus opettaa ja ohjata verkossa hyödyntäen erilaisia oppimismalleja.

Koulutus koostuu 2­­+2 päivän lähipäivistä. Muuten o
petus ja ohjaus tapahtuu koulutuksen aikana Webex -etäopetusympäristössä 4-6 iltapäivänä. Koulutukseen osallistuja saa yksilöllistä ohjausta tarvittaessa sekä lähi- että etäjaksojen aikana. 

Lisätiedot sekä ilmoittautuminen eSPEK

Lisätiedot Markku Savolainen (markku.savolainen@spek.fi)

Kouluttajakoulutuksessa kehitetään osaamisalueita tavoitteellisesti

Osaamisalueet ovat seuraavat:

1. Itsensä kehittämisosaaminen

Kouluttaja

  • osaa monipuolisesti arvioida omaa osaamistaan kouluttajana sekä määritellä osaamisensa kehittämistarpeet
  • kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon kouluttajana

2. Vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen

Kouluttaja

  • osaa työskennellä toisten kanssa ymmärtäen ryhmätyöskentelyn periaatteet
  • osaa toimia myönteisesti ja tuloksellisesti vaihtelevissa vuorovaikutustilanteissa

3. Opetusosaaminen

Kouluttaja

  • osaa edistää yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimista
  • osaa käyttää alalle soveltuvia opetus- ja ohjausmenetelmiä
  • tunnistaa yksilöllisen oppimisen tarpeita, osaa arvioida ja antaa palautetta

4. Muu osaaminen

Kouluttaja

  • ymmärtää koulutuksen merkityksen suojelutyössä
  • osaa organisoida ja hallinnoida koulutuksia
Lisätietoa kouluttajakoulutuksesta