EtusivuKoulutusMatkailualaTaustatietoja

Koulutuksen kehittäminen

Matkailualan turvallisuuspassikoulutus suunniteltiin ja toteutettiin Lapin lääninhallituksen ja Euroopan sosiaalirahaston osarahoittamana pilottihankkeena Lapissa vuosina 2005-2007. Passin kehittämiseen osallistui lukuisa joukko matkailualan yrittäjiä ja työntekijöitä, oppilaitoksia, viranomaisia ja matkailujärjestöjen edustajia. Passikoulutusta pidettiin alueella hyvin tarpeellisena ja ajankohtaisena, ja Lapin matkailustrategiaan on merkitty turvallisuuspassikoulutus keinona matkailun turvallisuuden edistämiseksi. Passin vaikutukseen turvallisuuden parantamisessa uskottiin myös laajemmalti: Sisäisen turvallisuuden ohjelma (Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteinen strategia yrityksiin kohdistuvien rikosten ja väärinkäytösten torjumiseksi) kirjasi tavoitteekseen edistää turvallisuuspassi-hanketta tavoitteena, että se otetaan käyttöön valtakunnallisesti.

Matkailualan turvallisuuspassikoulutusten ohjaamiseksi ja kehittämiseksi on perustettu Matkailualan turvallisuuspassitoimikunta. Toimikunnan jäseninä ovat

Puheenjohtaja
Sami Hämäläinen

Lakimies

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

varajäsen Tiina Vyyryläinen

Lakimies

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Markku Björn

Sopimusasiantuntija

Palvelualojen ammattiliitto Pam ry

varajäsen Seija Virta

Työympäristösihteeri

Palvelualojen ammattiliitto Pam ry

Olli Heikkinen

Riskipäällikkö

LähiTapiola-ryhmä, RH -asiantuntijapalvelut

varajäsen Petri Karkinen

Riskipäällikkö

LähiTapiola-ryhmä, RH -asiantuntijapalvelut

Petteri Mustonen

ylitarkastaja

Turvallisuus- jakemikaalivirasto

varajäsen Kielo Kestinmäki

ylitarkastaja

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Heli Hätönen

Koulutuspäällikkö

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry

 

Sihteeri
Oula-Matti Peltonen

Turvallisuuspäällikkö

Lapin Urheiluopisto

varajäsen Niina Pöllänen

Ohjelmapalveluvastaava

Lapin UrheiluopistoPassikoulutuksen toteuttamisen ja kehittämisen päävastuu on jaettu kolmelle eri taholle. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön keskeisenä tehtävä on passikoulutusten rekisteröinti ja neuvonta. Kurssinjohtajien koulutuksesta ja opetusmateriaalin kehityksestä päävastuun kantaa Lapin Urheiluopisto. Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry:n roolina on passikoulutuksen edistäminen ja markkinointi.