EtusivuKoulutusMatkailualaTaustatietoja

Koulutuksen kehittäminen

Matkailualan turvallisuuspassikoulutus suunniteltiin ja toteutettiin Lapin lääninhallituksen ja Euroopan sosiaalirahaston osarahoittamana pilottihankkeena Lapissa vuosina 2005-2007. Passin kehittämiseen osallistui lukuisa joukko matkailualan yrittäjiä ja työntekijöitä, oppilaitoksia, viranomaisia ja matkailujärjestöjen edustajia. Passikoulutusta pidettiin alueella hyvin tarpeellisena ja ajankohtaisena, ja Lapin matkailustrategiaan on merkitty turvallisuuspassikoulutus keinona matkailun turvallisuuden edistämiseksi. Passin vaikutukseen turvallisuuden parantamisessa uskottiin myös laajemmalti: Sisäisen turvallisuuden ohjelma (Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteinen strategia yrityksiin kohdistuvien rikosten ja väärinkäytösten torjumiseksi) kirjasi tavoitteekseen edistää turvallisuuspassi-hanketta tavoitteena, että se otetaan käyttöön valtakunnallisesti.

Matkailualan turvallisuuspassikoulutusten ohjaamiseksi ja kehittämiseksi on perustettu Matkailualan turvallisuuspassitoimikunta. Toimikunnan jäseninä ovat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry, Palvelualojen Ammattiliitto PAM, Rovaniemen koulutuskuntayhtymän Lapin Urheiluopisto, Lapin lääninhallitus, Kuluttajavirasto ja vakuutusyhtiöiden edustajana Tapiola-ryhmän RH-asiantuntijapalvelut. Toimikunnan puheenjohtajana toimii MaRa ry.

Passikoulutuksen toteuttamisen ja kehittämisen päävastuu on jaettu kolmelle eri taholle. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön keskeisenä tehtävä on passikoulutusten rekisteröinti ja neuvonta. Kurssinjohtajien koulutuksesta ja opetusmateriaalin kehityksestä päävastuun kantaa Lapin Urheiluopisto. Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry. roolina on passikoulutuksen edistäminen ja markkinointi.