EtusivuKoulutusAlkusammutus

Alkusammutuskoulutus

Alkusammutus on osa tulipalon sammuttamisen ketjua. Tuloksellinen toiminta tulipalon alkuhetkillä on tehokkain tapa estää tulipalon leviäminen. Ihmisten alkusammutustaitojen kehittämisellä on merkittävä taloudellinen, henkinen ja kulttuurinen tehtävä.

Lisätietoja alkusammutuskoulutuksesta saat osoitteesta  

Paloturvallisuus-logo.png

Alkusammutuskoulutuksen saa vuosittain noin 200.000 henkilöä. Koulutuksia järjestävät monen tyyppiset organisaatiot, joiden kouluttajilla on erilaisia taustoja. Tästä johtuen harjoitukset ovat monimuotoisia ja sisällöllisiä. Alkusammutuskoulutuksia järjestää arviolta 1650 kouluttajaa.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja Suomen Palopäällystöliitto ovat yhteistyössä Pelastusopiston ja Helsingin Pelastuskoulun asiantuntijoiden kanssa kehittäneet yhteisen alkusammutuskoulutus-konseptin.

Valtakunnallisen alkusammutuskoulutus -konseptin tavoitteena on kehittää alkusammutuskoulutuksen laatua, lisätä koulutuksen turvallisuutta ja parantaa sen vaikuttavuutta. Lisäksi yhteisen koulutusohjelman myötä lisätään koulutuksen haluttavuutta ja sitä kautta alkusammutustaitojen lisääntymistä.

Pääkouluttajat huolehtivat alkusammutuskouluttajien (kurssinjohtajien) kouluttamisesta. Pääkouluttajiksi voivat hakeutua henkilöt, joilla on riittävä osaaminen ja opetuksellinen taito. Lisäksi pääkouluttajilta edellytetään, että he toimivat aina jonkin taustaorganisaation nimissä koulutusta järjestäessään.

AS1-työryhmän tehtävänä on huolehtia alkusammutuskoulutuskonseptin laadun kehittämisestä.
Alkusammutus kurssin-johtajakoulutus
Yhteystiedot
Kehittämispäällikkö
Heli Hätönen

Palokuntajohtaja
Petri Jaatinen
 
Suomen Palopäällystöliitto
Koulutusjohtaja
Tomi Timonen
www.sppl.fi