Turvassa 2017

 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö toteutti alkuvuonna 2015 kansalaisten turvallisuuteen ja turvallisuuden tunteeseen liittyvän kyselyn. Kysely toistettiin alkuvuodesta 2017 ja tässä raportissa esitellään uudet tulokset sekä verrataan eri vuosina saatuja tuloksia keskenään. Tutkimuksessa tarkasteltiin, millaiset tekijät heikentävät turvallisuuden tunnetta ja toisaalta millaiset valmiudet yksilöillä ja heidän lähiyhteisöillään on varautua erilaisiin häiriötilanteisiin. Lisäksi tutkimus tarjoaa tietoa kansalaisten luottamuksesta yhteiskuntaa, poliittista päätöksentekoa ja mediaa kohtaan.

 

SPEK tutkii 17.pdf

Yhteystiedot

Tutkimuspäällikkö Tuula Kekki
p. 040 157 7706 etunimi.sukunimi@spek.fi