EtusivuKehittäminenTutkimustoimintaTutkimushankkeetPalokunnan lopettamisen syyt

Palokunnan toiminnan lopettamisen ja aloittamisen syyt

SPEK käynnisti vuoden 2016 alussa tutkimushankkeen Palokunnan toiminnan lopettamiseen ja aloittamiseen johtavat syyt – Miksi palokuntatoiminta hiipuu tai viriää?

Tutkimus selvittää pelastustoimen kannalta keskeisen kolmannen sektorin eli vapaaehtoisten palokuntien ja sopimuspalokuntien toiminnan elinvoimaisuuden edellytyksiä. Tutkimuksessa haettiin vastauksia siihen, miksi palokuntayhdistys lopettaa tai aloittaa toimintansa, sekä mitkä ovat yksilöiden syyt olla mukana palokuntatoiminnassa.

SPEK tutkii 15.pdf

Liekki10JoonasMalinen.jpg

Tutkimushankkeessa selvitettiin

 • viime vuosien aikana toimintansa lopettaneet ja aloittaneet palokunnat
 • syyt palokunnan toiminnan lopettamiseen ja aloittamiseen
 • yksilölliset syyt lopettaa tai aloittaa palokuntatoiminta
 • kerättiin vuosittaiset nimilistat palokunnista.

Tutkimuksen aineisto

 • kysely ja haastattelut toimintansa lopettaneille palokunnille
 • ryhmähaastattelut toimintansa aloittaneille palokunnille
 • seurantatutkimus palokuntalaisten motivaatiotekijöistä ja vapaaehtoistoimintaan liittyvistä asenteista.

Tutkimuksen tavoitteet

 • kokonaiskuva siitä, mikä saa palokuntatoiminnan loppumaan ja viriämään
 • tutkittua tietoa palokuntatoiminnan kehittämiseksi paikallisesti ja valtakunnallisesti
 • tietoa ennalta ehkäisevien toimenpiteiden suunnittelemiseksi niille alueille ja palokunnille, joissa palokuntatoiminta sisältää lopettamiseen johtaneita riskejä
 • palokunnille toimintamalli lopettamiseen johtavien syiden tunnistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi
 • palokunnille toimintamalli uuden palokunnan perustamiseksi
 • palokunnille tietoa perusteltujen ja kohdennettujen jäsenhankintakampanjoiden laatimiseksi
 • palokunnista kattava valtakunnallinen tilasto, jota päivitetään jatkossa vuosittain.

Tutkimuksen toteutti SPEK, ja sen rahoitti Palosuojelurahasto. Tutkimushanke päättyi vuoden 2016 lopussa.

Kuva: Joonas Malinen

Yhteystiedot

Erikoistutkija
Tuula Kekki
p. 040 157 7706

etunimi.sukunimi@spek.fi

Lisää tietoa