EtusivuKehittäminenTutkimustoimintaTutkimushankkeetPalokunnan lopettamisen syyt

Palokunnan toiminnan lopettamisen ja aloittamisen syyt

SPEK käynnisti vuoden 2016 alussa tutkimushankkeen Palokunnan toiminnan lopettamiseen ja aloittamiseen johtavat syyt – Miksi palokuntatoiminta hiipuu tai viriää?

Liekki10JoonasMalinen.jpg

Tutkimushankkeessa selvitetään

 • viime vuosien aikana toimintansa lopettaneet ja aloittaneet palokunnat
 • syyt palokunnan toiminnan lopettamiseen ja aloittamiseen
 • yksilölliset syyt lopettaa tai aloittaa palokuntatoiminta
 • kerätään vuosittaiset nimilistat palokunnista.

Tutkimuksen aineisto

 • kysely ja haastattelut toimintansa lopettaneille palokunnille
 • ryhmähaastattelut toimintansa aloittaneille palokunnille
 • seurantatutkimus palokuntalaisten motivaatiotekijöistä ja vapaaehtoistoimintaan liittyvistä asenteista.

Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa

 • kokonaiskuva siitä, mikä saa palokuntatoiminnan loppumaan ja viriämään
 • tutkittua tietoa palokuntatoiminnan kehittämiseksi paikallisesti ja valtakunnallisesti
 • tietoa ennalta ehkäisevien toimenpiteiden suunnittelemiseksi niille alueille ja palokunnille, joissa palokuntatoiminta sisältää lopettamiseen johtaneita riskejä
 • palokunnille toimintamalli lopettamiseen johtavien syiden tunnistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi
 • palokunnille toimintamalli uuden palokunnan perustamiseksi
 • palokunnille tietoa perusteltujen ja kohdennettujen jäsenhankintakampanjoiden laatimiseksi
 • palokunnista kattava valtakunnallinen tilasto, jota päivitetään jatkossa vuosittain.

Tutkimuksen toteuttaa SPEK, ja sen rahoittaa Palosuojelurahasto. Tutkimushanke päättyy vuoden 2016 lopussa.

Kuva: Joonas Malinen

Yhteystiedot

Tutkija
Kaisa Eskelinen
p. 040 678 8399

etunimi.sukunimi@spek.fi

Lisää tietoa