EtusivuKehittäminenTutkimustoimintaTutkimushankkeet

Päättyneet tutkimushankkeet

SPEKin tutkimushankkeissa tuotetaan ajantasaista turvallisuuteen liittyvää tutkimustietoa ja seurataan ja ennakoidaan turvallisuuteen liittyviä kehitystrendejä, ilmiöitä ja muutoksia.

Selvitys asuinrakennusten pelastussuunnittelusta

 eskolanmäen hilton.JPG

Pelastussuunnittelun piirissä olevista suomalaisista (n. 2,6 milj.) arviolta 66 prosenttia ei tunne pelastussuunnittelua. Lukema kertoo siitä, että pelastussuunnitteluprosessissa on vielä paljon parantamisen varaa.

Asuinrakennusten pelastussuunnittelua koskeva projekti (10/2016-2/2017) selvittää nykyistä pelastussuunnitteluprosessia koskevia ongelmia ja etsii keinoja, joilla parantaa suunnittelun vaikuttavuutta.

 

Palokuntien toiminnan lopettamisen ja aloittamisen syyt

Liekki10JoonasMalinen.jpg

 

 

 

 

 

Palokunnan toiminnan lopettamiseen ja aloittamiseen johtavat syyt -tutkimushankkeessa selvitetään mm. viime vuosien aikana toimintansa lopettaneet ja aloittaneet palokunnat sekä syyt palokunnan toiminnan lopettamiseen ja aloittamiseen. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa kokonaiskuva siitä, mikä saa palokuntatoiminnan loppumaan ja viriämään sekä tutkittua tietoa palokuntatoiminnan kehittämiseksi paikallisesti ja valtakunnallisesti. SPEK toteuttaa tutkimuksen vuoden 2016 aikana, ja sen rahoittaa Palosuojelurahasto.

Kotitalouksien varautuminen Suomessa

sähkökatko pieni.jpg

Kotitalouksien varautuminen Suomessa -projekti (1/2016-10/2016) tutkii
kotitalouksien varautumista, varautumiseen liittyviä asenteita ja turvallisuustaitoja. Tutkimus keskittyy kotitalouksien varautumiseen häiriötilanteissa (esimerkiksi sähkökatkot, pandemia). Tutkimustietoa hyödynnetään yhteiskunnan varautumisen parantamiseen ja varautumiskoulutusten kehittämiseen. Hankkeen toteuttavat KOVA-toimikunta, SPEK ja Huoltovarmuuskeskus.

 

Kansalaisturvallisuuden tila Suomessa

kansalaisturvallisuus.jpg

Kansalaisturvallisuuden tila Suomessa on tutkimushanke, jossa kerätään tietoa mm.kansalaisten turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Kansalaisturvallisuus kattaa sekä turvallisuuden tunteen että objektiivisen turvallisuuden tason.

Arjen ja asumisen turvallisuus

asumisen turvallisuus.jpg

Arjen ja asumisen turvallisuus -tutkimus vastaa muun muassa siihen, mistä kansalaiset hankkivat turvallisuustietoa, mitä eroa on omakoti- ja kerrostaloasujien turvallisuudessa sekä mitä mieltä suomalaiset ovat väestönsuojien tarpeellisuudesta. SPEK on tutkinut kansalaisten arjen ja asumisen turvallisuutta puhelinhaastattelututkimuksen avulla vuosina 2008, 2010, 2013, 2015. 

Paloturvallisuuskampanjoiden vaikuttavuus

kypärät2.jpg

Paloturvallisuuskampanjoiden vaikuttavuuden arviointi on Palosuojelurahaston rahoittama kehittämishanke, jossa tuotettavalla työvälineellä voidaan arvioida kampanjoiden vaikuttavuutta usealla eri ulottuvuudella. Vastaanottajalähtöinen  kampanjaviestintä tukee kansalaisten omatoimista  riskien ehkäisyä ja heidän toimintakykyään silloin kun tuli on irti. Onnistuessaan kampanjoilla voidaan muokata asenteita ja siten myös parantaa yhteiskunnan turvallisuuskulttuuria. Kehittämishankkeen toteuttaa KTM ja VTM, tutkija Maarit Pedak Helsingin yliopistosta. Hankkeen tulokset valmistuvat syksyyn 2016 mennessä.

Vapaaehtoisresurssin saatavuus

Vapaaehtoisten saatavuus turvallisuutta tukeviin tehtäviin on sisäisen turvallisuuden elinehto. Erityisen merkittävä vapaaehtoisten rooli on pelastustoimessa sekä sosiaali- ja terveystoimessa. Laajemmin kyse on koko yhteiskuntaa koskettavasta kansalaistoiminnasta ja sen turvaamisesta. SPEK ja SSPL käynnistivät 2013 tutkimushankkeen vapaaehtoisresurssin käytettävyydestä. Hankkeen tuloksena on valmistunut tutkimusraportti Vapaaehtoisten saatavuus ja käytettävyys hälytystehtäviin (SPEK tutkii 10). Hankkeen on rahoittanut Palosuojelurahasto. Lue lisää

 

Pelastustoimen tilinpäätös

Kaksivuotisessa Pelastustoimen tilinpäätös -tutkimushankkeessa laadittiin kokonaisesitys suomalaisen pelastustoimen nykytilasta käytettyjen resurssien, talouden ja toiminnan näkökulmista. Lisäksi tutkittiin mm. palokuntalaisten motivaatio- ja asennetekijöitä sekä identiteettiä. Hanke valmistui vuoden 2012 lopussa. Lue lisää

 

Yhteystiedot

Tutkimuspäällikkö
Tuula Kekki
p. 040 157 7706


etunimi.sukunimi@spek.fi