EtusivuKehittäminenTutkimustoimintaPalotutkimusraatiPalotutkimuksen päivät 2019Palotutkimuksen päivät 2017 esitykset

Esitykset Palotutkimuksen päivillä  2017

Etanoli-vesi –seosten palaminen
Timo Korhonen.pdf

FIBRESHIP – Paloturvallisia materiaaleja kevyisiin laivoihin
Antti Paajanen.pdf

Kokeellinen tutkimus savupiipun läpivientieristeen orgaanisen aineen palamisen vaikutuksesta paloturvallisuuteen

Kytkinten testaus kuumiin olosuhteisiin
Kimmo Kaukanen.pdf

Modernien kodinkoneiden palokäyttäytyminen ja sammutustekniikka
Marko Hassinen

Tukesin markkinavalvonta ja asumisen paloturvallisuus
Karoliina Meurman.pdf

Kerrostalon huoneisto-ovien palonkestävyys
Esa Kokki.pdf

Kerrostalon huoneisto-ovien palonkestävyysHuonepalon ankaruuteen vaikuttavat tekijät ja niiden huomioon ottaminen puurakenteiden palokestävyysmitoituksessa
Salminen&Hietaniemi.pdf

Paineenhallinta huoneistopaloissa – tutkimushankkeen tuloksia ja suosituksia 
Simo Hostikka.pdf

PaloRAI-hanke ja EVAC-mittari
Tytti Oksanen.pdf

Paloturvallisuus sosiaali- ja terveydenhuollon laitospalveluissa, tuetussa asumisessa ja kotiin annetuissa palveluissa
Tarja Ojala.pdf

Turvapaikanhakijoiden kantokyky turvallisuusnäkökulmasta
Esa Kokki ja Tarja Ojala.pdf

Pelastustoimen palvelujen yhteiskuntataloudellinen tarkastelu - tähän saakka opittua
Tuomas Laine.pdf

Liekkivammoista ja niiden kustannuksista Suomessa
Kari Haikonen.pdf

Pelastustoiminnan tuloksellisuuden ja sen mittaamisen monitulkintaisuus
Maria Murtola.pdf

Tuotantolaitoksen aiheuttaman onnettomuusvaaran arviointi
Topi Sikanen.pdf

Kvantitatiivinen riski – Määrittäminen ja hyväksyttävyys
Terhi Kling.pdf

Osaamisen kartoitusmalli 
Matti Honkanen.pdf

Pelastustoimen kansallisen arviointijärjestelmän kehittäminen Pelastustoimen indikaattorit -hankkeessa
Heidi Huuskonen.pdf

Kohteessa täydentyvät pelastusryhmät
Esko Kaukonen.pdf

Sosiaalisen median ja mobiiliteknologien hyödyntäminen onnettomuusviestin- nässä
Laura Hokkanen.pdf

Omatoimisen varautumisen auditointi oppilaitoksen turvallisuuskulttuurin kehittäjänä
Brita Somerkoski.pdf

Pelastusyksikön ensitoimenpiteitä täydentävät sammutusmenetelmät
Arto Latvala

Vähentääkö Skellefteå -malli palomiesten altistumista operatiivisessa toiminnassa
Juha Laitinen.pdf

Kuntalaisten turvallisuus- ja pelastuspal- velujen saatavuus ja kohdistaminen -tutkimushanke (KUPE)
Rantanen ja Talvitie.pdf

 
 
  0  0  0  New
Tiedostot