EtusivuKehittäminenTutkimustoimintaPalotutkimusraatiPalotutkimuksen päivät 2019

kansikuva_ptp_nettisivut.png

Palotutkimuksen päivät 2019

Espoo, 3 - 4. 9.2019

Palotutkimusraati ry järjestää 11. kerran Palotutkimuksen päivät syyskuussa 2019 Hanasaaren kulttuurikeskuksessa. Seminaarissa esitellään kattavasti viimeaikaisia saavutuksia kotimaisessa palotutkimuksessa. Seminaari on järjestetty vuodesta 1999 alkaen joka toinen vuosi.

Ohjelma tiistaina 3.9.2019


09.00 Avaus
Kimmo Kohvakka,
pelastusylijohtaja ja Jarkko Häyrinen, erityisasiantuntija, sisäministeriö

  Sprinklatun terveyskeskuksen polttokokeet, 
Simo Hostikka,
professori, Aalto-yliopisto

  Automaattiset sammutuslaitteistot hoitolaitoksissa, 
Tapio Stén,
palotarkastusinsinööri, Pirkanmaan pelastuslaitos

  Tuulipuistojen paloturvallisuus, 
Terhi Kling,
Senior Scientist, VTT

  Tuottamukselliset tulipalot, 
      Päivi Mäkelä,
tutkija ja Mari Lehtimäki, suunnittelija, Pelastusopisto

11.30 Lounas

12.30 Ennakoivan riskianalytiikan kehittäminen KAT3- hankkeessa, 
Jouni Koivuniemi, tutkijaopettaja,LUT- yliopisto

  Oikeudesta asumisen paloturvallisuutta lisääviin välineisiin, Kari Telaranta, johtava asiantuntija, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden asuntoon  
lukitsemisen syytekijät, Tarja Ojala,
projektipäällikkö, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

  Asumisen paloturvallisuusratkaisut talopaketeissa, 
Ilpo Leino,
vanhempi asiantuntija, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö


Onnettomuuksien ehkäisyn laatutekijät pelastuslaitoksella, Brita Somerkoski,
tutkimuspäällikkö, Turun yliopisto

14.10 Kahvitauko

14.45 Palontutkijan opintopolku, 
Mari Lehtimäki,
suunnittelija, Pelastusopisto

Liekkivammojen epidemologiaa Suomessa, 
Kari Haikonen,
tutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin Laitos

  Palomiehen lämpökuormituksen uusi reaaliaikainen arviointimenetelmä, Pekka Tuomaala, Principal Scientist, VTT Oy

  Tulipalossa ja jälkisammutustilanteessa vapautuvat haitalliset yhdisteet VOC-Online -hankkeen palokokeissa, Tuija Ranta-Korhonen, projektipäällikkö, Etelä- Savon pelastuslaitos / Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

  Asbestille altistuneiden työvaatteiden varustehuollon toimivuuden testaaminen, Juha Laitinen, vanhempi tutkija, Työterveyslaitos

End of day 1

17.00 Get together

Ohjelma keskiviikkona 4.9.

09.00 Virtual Reality for the study of fire evacuation behavior, Enrico Ronchi,
Associate Professor

  Virtuaalitodellisuus turvallisuusviestinnän välineenä, 
Brita Somerkoski,
tutkimuspäällikkö, Turun yliopisto

  COST FP 1404 Fire Safe Use of Bio-Based Building Products, Jan Smolka and Kamila Kempna

COST FP 1404 Fire case studies, Jan Smolka and Kamila Kempna

  Fire Safety Protection Assessment of Industrial Technologies, Jan Smolka and Kamila Kempna

11.30 Lounas

12.30 Fire Safety Solutions for Smart Buildings, Mikko Malaska,
professori, Tampereen teknillinen yliopisto

  Tietomallit rakennusten paloturvallisuuden varmistamisessa, Timo Lehtoviita, Saimaan ammattikorkeakoulu

  Compensating for model uncertainty in probabilistic simulations, Deepak Paudel, doctoral candidate

  Kuitulujitteisten muovien paloturvallisuus laivoissa, Tuula Hakkarainen, johtava tutkija, VTT

  Teräsrakenteiden oletettuun palonkehitykseen perustuvan suunnittelun kehittäminen, Jyri Outinen, johtava asiantuntija, Ramboll


14.10 Kahvitauko

14.45 Predictive fire spread simulations using wood cribs, Rahul Janardhan,
doctoral candidate

  Modelling of high strength steel beams exposed to a non- uniform temperature field, Saani Shakil, doctoral candidate, Aalto-yliopisto

Pyrolyysi-, ja hapettumismalli rakenteelliselle havupuutavaralle, Aleksi Rinta-Paavola,
doctoral candidate, Aalto-yliopisto

Detailed computation of radiation spectra in pool fires, Hadi Bordbar,
staff scientist, Aalto-yliopisto

Lopetuspuheenvuoro

16.15 End of day 2

  

Lisätietoja:

Kari Telaranta
johtava asiantuntija
kari.telaranta@spek.fi
p. 044 736 5776