Muut julkaisut

 

Pelastustoimen tilinpäätös. Analyysi suomalaisen pelastustoimen nykytilasta

Kirja on kattava kokonaisesitys suomalaisesta pelastustoimesta. Kirjan artikkeleissa annetaan vastauksia kysymyksiin kuten:

  • miksi kansalaisyhteiskunta on tärkeä osa pelastustoimen järjestelmää
  • miten pelastustoimi kytkeytyy sosiaali- ja terveystoimeen
  • mitkä ovat pelastustoimen keskimääräiset kokonaiskulut vuodessa
  • mitkä ovat pelastuslaitosten henkilöstö- ja muut resurssit
  • miten varautumisen ohjaus ja käytännöt on järjestetty.

Kirja on tarkoitettu kaikille pelastustoimen kehittämisestä ja nykytilasta kiinnostuneille. Se tarjoaa myös näkökulman suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen rakentumiseen.

24365 Palokuntalaisuus Suomessa

Palokunnat ovat valmiudessa 24 tuntia vuorokaudessa 365 päivää vuodessa. Vaikka alueelliset erot ovat suuria, palokuntalaiset osallistuvat keskimäärin joka toiseen pelastustoimen hälytystehtävään. Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen onkin koko pelastustoimen järjestelmän elinehto.

Kirjan artikkelit ovat syntyneet tarpeesta ymmärtää suomalaista palokuntatoimintaa, sen historiaa ja nykypäivää. Kirjan artikkeleissa pohditaan, mikä saa ihmiset mukaan toimintaan sekä millaisena he palokuntatoiminnan ja -yhteisön kokevat. Kysymyksiä peilataan suhteessa palokuntien ja pelastustoimen kehitykseen. Kirjan artikkelit ovat syntyneet suomalaisen pelastustoimennykytilaa kartoittaneen tutkimushankkeen Pelastustoimen tilinpäätös. Analyysi suomalaisen pelastustoimen nykytilasta tuloksena.