EtusivuKehittäminenPelastustoimen naisverkosto

Pelastustoimen naisverkosto

Pelastustoimessa naiset ovat hyvin harvalukuinen joukko, jopa siinä määrin, ettei tarkkoja tilastoja naisten lukumäärästä Suomen pelastustoimessa tiedetä. On tärkeää, että pelastustoimessa työskentelevät henkilöt edustavat suomalaisen yhteiskunnan väestöpohjaa ja toimivat keskenään yhdenvertaisesti. 


Verkostomainen toimintamalli
Pelastustoimen naisverkoston avulla on tarkoitus edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa pelastustoimessa sekä tehdä pelastustoimi houkuttelevammaksi toimintakentäksi naisille. Naisverkoston kansainvälisenä kontaktipisteenä toimii CTIF:n alaisuudessa toimiva ”Women in Fire and Rescue Services”, joka edistää ja tutkii naisten asemaa pelastustoimessa kansainvälisellä tasolla tekemällä tutkimuksia ja suosituksia sekä jakamalla parhaita käytäntöjä. 

Keille naisverkoston toiminta on tarkoitettu?
Pelastustoimen naisverkosto on tarkoitettu kaikille pelastustoimessa toimiville henkilöille, sukupuoleen katsomatta, jotka haluavat olla mukana edistämässä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta pelastustoimessa sekä pohtimassa keinoja, joilla pelastustoimen toimijakenttä saadaan edustamaan entistä enemmän väestöpohjaa. 

pelastusalan_naiset2.jpg

Pelastustoimen naisverkosto kehittyy
Ensimmäinen pelastusalan naisverkoston kokous pidettiin keväällä 2015, minkä jälkeen toimintamallia- ja suunnitelmaa valmisteltiin. Ajatus on, että naisverkosto kokoontuu tapaamisiin, vaihtaa tietoa aktiivisesti käyttämällä sähköistä viestintää ja sosiaalisen median välineitä. Näillä sivuilla kerrotaan työn etenemisestä.

Naisverkoston visio
”Pelastustoimi on tasa-arvoinen ja houkutteleva yhteisö.”

Pelastusalan naisverkoston omille kotisivuille pääset tästä

 

Puheenjohtaja:

Mira Leinonen, mira.leinonen
(at)student.tut.fi

Yhteyshenkilö / SPPL:

Annastiina Karttunen,
annastiina.karttunen(at)sppl.fi


Yhteyshenkilö / SPEK: 

Sirpa Suomalainen, sirpa.suomalainen
(at)spek.fi

Linkkejä:

CTIF Pelastusalan naiset -komissio - CTIF Women in Fire and Rescue Service

Commission

Toimintasuunnitelma:

 toimintasuunnitelma_pelastusalannaiset.pdf

 

sppl_logo_pysty.jpg