EtusivuKehittäminenPelastustoimen naisverkosto
 
     
 
 
 

 • AJANKOHTAISTA
 • KEHITTÄMINEN 
 • Pelastustoimen naisverkosto

  Pelastustoimessa naiset ovat hyvin harvalukuinen joukko, jopa siinä määrin, ettei tarkkoja tilastoja naisten lukumäärästä Suomen pelastustoimessa tiedetä. On tärkeää, että pelastustoimessa työskentelevät henkilöt edustavat suomalaisen yhteiskunnan väestöpohjaa ja toimivat keskenään yhdenvertaisesti. 


  Verkostomainen toimintamalli
  Pelastustoimen naisverkoston avulla on tarkoitus edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa pelastustoimessa sekä tehdä pelastustoimi houkuttelevammaksi toimintakentäksi naisille. Naisverkoston kansainvälisenä kontaktipisteenä toimii CTIF:n alaisuudessa toimiva ”Women in Fire and Rescue Services”, joka edistää ja tutkii naisten asemaa pelastustoimessa kansainvälisellä tasolla tekemällä tutkimuksia ja suosituksia sekä jakamalla parhaita käytäntöjä. 

  Keille naisverkoston toiminta on tarkoitettu?
  Pelastustoimen naisverkosto on tarkoitettu kaikille pelastustoimessa toimiville henkilöille, sukupuoleen katsomatta, jotka haluavat olla mukana edistämässä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta pelastustoimessa sekä pohtimassa keinoja, joilla pelastustoimen toimijakenttä saadaan edustamaan entistä enemmän väestöpohjaa. 

  pelastusalan_naiset2.jpg

  Pelastustoimen naisverkosto kehittyy
  Ensimmäinen pelastusalan naisverkoston kokous pidettiin keväällä 2015, minkä jälkeen toimintamallia- ja suunnitelmaa valmisteltiin. Ajatus on, että naisverkosto kokoontuu tapaamisiin, vaihtaa tietoa aktiivisesti käyttämällä sähköistä viestintää ja sosiaalisen median välineitä. Näillä sivuilla kerrotaan työn etenemisestä.

  Naisverkoston visio
  ”Pelastustoimi on tasa-arvoinen ja houkutteleva yhteisö.”

  Pelastusalan naisverkoston omille kotisivuille pääset tästä

  Yhteystiedot
  Puheenjohtaja
  Mira Leinonen
  mira.leinonen(at)student.tut.fi

  Annastiina Karttunen
  Suomen Palopäällystöliitto
  annastiina.karttunen(at)sppl.fi

  Sirpa Suomalainen
  Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
  sirpa.suomalainen(at)spek.fi