EtusivuKehittäminenPelastusalan naisverkostoKansliapäällikön tervehdys

Kansliapäällikkö Päivi Nergin tervehdys naisverkostolle 14.11.2015

Arvoisat Pelastustoimen naisverkoston puuhanaiset, verkoston jäsenet

On hienoa saada kutsu tulla tämän verkoston suojelijaksi. Kiitos siitä.

Samalla otan oikeuden ilmoittautua myös jäseneksi tähän verkostoon, joka on tarkoitettu kaikille pelastustoimessa toimiville henkilöille, jotka haluavat olla mukana edistämässä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta pelastustoimessa sekä olla mukana pohtimassa keinoja, joilla pelastustoimen toimijakenttä saadaan edustamaan entistä enemmän väestöpohjaa.

Näitten tavoitteiden edistämisessä haluan olla, teidän kansliapäällikkönänne, mukana.

Suomessa pelastustoimen asioista vastaavana ministerinä on ollut useita naisia. Kansliapäällikkönä olen itse saanut jatkaa työtä Ritva Viljasen jäljiltä. Nyt haaste onkin saada koko pelastustoimi mukaan ns. naisistumaan.

Palokunnat/pelastustoimi kaiken kaikkiaan kun on edelleen miesvaltaista. Naisten osuus on merkittävästi pienempi kuin esimerkiksi poliisissa tai puolustusvoimissa. Paljon tehtävää naisten aseman parantamiseksi siis on, sillä naisilla olisi paljon annettavaa, paitsi osaamista myös laajempaa näkökulmaa asioihin. Naisten osaaminen olisi erittäin toivottavaa esimerkiksi monikulttuurisuuteen liittyvien haasteiden voittamisessa. Huomion arvoista on myös se, että pelastustoimeen liittyviä väitöskirjoja on syntynyt myös naisten toimesta.

Koen tärkeäksi, että pelastustoimessa työskentelevät henkilöt edustavat suomalaisen yhteiskunnan väestöpohjaa ja toimivat keskenään yhdenvertaisesti.

Hienoa on myös se, että olette osa kansainvälistä naisverkostoa ”Women in Fire and Rescue Services”. Koko turvallisuuskenttä globaalissa maailmassa tarvitsee kansainvälistä yhteistyötä, tietojen vaihtoa ja hyvien käytäntöjen vaihtoa.

Esitän pelastustoimen naisverkostolle kutsun sisäministeriön vieraaksi joko pitämään seminaaria tai kokousta.

Hyvää seminaaripäivää ja laittakaa verkosto toimimaan!

Yst. terv. Päivi Nerg, kansliapäällikkö, sisäministeriö