EtusivuKehittäminenPalontorjuntatekniikan kehitysryhmä

Palontorjuntatekniikan kehitysryhmä on SPEKin koordinoima asiantuntijaryhmä, jonka jäsenten yhteisiä tavoitteita ovat paloturvallisuuden edistäminen, käytänteiden, laadun ja uusien teknisten mahdollisuuksien kehittäminen.

Ympäristö kehittyy ja uusien haasteiden edessä palontorjunnan on pysyttävä ajan tasalla.  Työryhmän tavoitteena on ennakoiva ja ohjeistava toiminta, jolla voidaan edistää alaa ja luoda vaihtoehtoja, joilla vastataan muuttuneisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin ympäristön kehittyessä.

Kehityksen tukemiseksi ryhmä toimii uusiin teknologioihin perehtyvänä, käytänteitä selvittävänä ja kehittävänä tahona. Kehitysryhmä toimii käytössä olevaa ohjeistusta ja viranomaismääräyksiä tukevana osapuolena. 

Ryhmä ottaa huomioon palontorjuntaan vaikuttavien laitteistojen elinkaareen vaikuttavat tekijät ja sammutuslaitteistojen toteuttamisen kehittämistarpeet sekä käytettävän teknologian tulevaisuuden teknisen suuntautumisen ja laitteistorajapintojen yhdistymisen. Automaattisten vesisammutuslaitteistojen ja yhteneviltä osin paloilmoitinlaitteistojen lisäksi muut järjestelmät ja laiteosat käsitellään tarvittaessa tapauskohtaisesti. Pääsääntöisesti esitykset muodostetaan omissa kyseistä rajapintaa koskevassa työ- tai asiantuntijaryhmässä.

Nimetyt kehitysryhmän jäsenet vuosille 2017-2018:

  • Lauri Lehto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) 
  • Ilpo Leino, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK)
  • Petri Mero, Finanssiala (FA)
  • Björn Johansson, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES)
  • Jukka Koivuranta, Kumppanuusverkosto
  • Marko Mettälä sekä Sam Packalèn, Tarkastuslaitokset (Vuorotteleva edustaja)
  • Timo Nevalainen, Sprinkleritekninen yhdistys (SPRITY) sekä laitteistosuunnittelun edustus
  • Matti Helkamo, Palonilmaisualan yhdistys 
  • Jarmo Alaoja, Konsultoinnin- ja koulutustoiminnan edustus  

Lisätietoja työryhmän toiminnasta: lauri.lehto(at)spek.fi

Tiedostot