EtusivuKehittäminenOsallistava Turvallisuus Maahanmuuttajille

Osallistava Turvallisuus Maahanmuuttajille (OTE-M)

Osallistava Turvallisuus Maahanmuuttajille (OTE-M) – projektin tavoitteena on maahanmuuttajataustaisten ihmisten turvallisuusosaamisen parantaminen, kotoutumisen ja suomalaisen turvallisuuskulttuurin edistäminen. Samalla edistetään maahanmuuttajaväestön suomen kielen osaamista ja yhteistyötä palokuntien ja maahanmuuttajien sekä maahanmuuttajaorganisaatioiden välillä. Projekti toteutetaan vuosina 2019-2020. Projektia rahoittaa STEA ja Palosuojelun Edistämissäätiö.

Hankkeen esite suomeksi

Hankkeen esite ruotsiksi

Hankkeen esite englanniksi

OTE_M_LOGO_FIN.jpg

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on maahanmuuttajataustaisten henkilöiden turvallisuusosaamisen lisääntyminen ja suomalaisen turvallisuuskulttuurin parempi tietämys. Tämän seurauksena maahanmuuttajataustaisten henkilöiden turvallisuudentunne ja konkreettinen turvallisuus paranee ja onnettomuuksien sekä tapaturmien määrä vähenee.

Projektin toimintamallit perustuvat SPEKin asiantuntijoiden ja yhteistyökumppaneiden perinteiselle osaamiselle, Osallistava Turvallisuus Erityisryhmille (OTE) -hankkeen toimintatavoille ja aineistoille ja palokuntayhteistyölle. Palokuntanäkökulmasta tavoitteeseen kuuluu asuntopalon kaltaisten palojen minimointi, asukkaiden omaa osaamista lisäämällä.

Projektin tavoitteena on tuottaa erilaisia turvallisuussuosituksia, oppaita sekä koulutussisältöjä. Lisäksi projektin tarkoituksena on tuottaa maahanmuuttajataustaisille ihmisille turvallisuusmateriaalia eri kielillä selkokielisenä.

Kohderyhmät

  • Toiminnan kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset henkilöt
  • työelämän ulkopuolella tai kotona olevat työikäiset henkilöt
    kotiäidit
  • iäkkäät maahanmuuttajat

Lisäksi kohderyhmiä ovat oppilaitosten kotoutumiskoulutukset, vapaaehtoispalokuntien toiminnassa mukana olevat kantaväestöön kuuluvat vapaaehtoiset ja pelastusliittojen henkilökunta sekä muiden yhteistyöjärjestöjen toimijat.

Ulkoisina yhteistyökumppaneina ovat maahanmuuttovirasto, vastaanottokeskuksia, kunnat ja mm. Luetaan yhdessä -kampanja sekä luonnollisesti palokuntapuolen toimijat. Myös muita yhteistyökumppaneita on jo nyt ollut tulossa mukaan.

Missä?

Projekti on valtakunnallinen. Projektin pilotti toteutetaan Hämeen Pelastusliiton alueella. Hankkeessa kehitettyä toimintamallia laajennetaan valtakunnalliseksi muiden pelastusliittojen alueille mahdollisimman pian. Samaan aikaan toimintamallia jalkautetaan osaksi yhteistyöjärjestöjen omaa toimintaa.

Pääyhteistyökumppanit

Valtakunnalliset toimijat
Maahanmuuttovirasto
Vastaanottokeskukset
Luetaan yhdessä- verkosto
Marttaliitto
Plan International

Paikallinen yhteistyö- Hämeen pilotti
Vastaanottokeskus
Hämeen Pelastusliitto
Hämeen Setlementti Ry

Tuettu_Veikkauksen_tuotoilla_TUNNUS_Sininen_RGB_.jpg    pses.JPG   Migri_logo.jpg  Luetaa yhdessä logo.jpg

Yhteystiedot

Projektipäällikkö
Kristiina Mattila-Nousiainen
040 534 6418
etunimi.sukunimi@spek.fi 

Projektityöntekijä VPK-toiminta
Saku Rouvali 0500110110 etunimi.sukunimi@hameenpelastusliitto.fi