PUUHALEHDEN TULOSTETTAVAT SIVUT

Puuhalehden sivut ovat tulostettavissa aiheittain. Puuhalehden voi ladata kokonaisuudessaan oikealta tiedostoista. Painotuotteena lehti on saatavissa OTE-hankkeen tilaisuuksissa. 

Puuhalehti_kansikuva.jpg

Alkusammutusvälineet

Eksyminen kaupungissa

Eksyminen maalla

Kotivara

Sivun yhteydessä kerro mikä on Kotivara. Hyödynnä oikealla sijaitsevia linkkejä.

 Palovaroittimen testaus

Sivun yhteydessä ota esille seuraavat seikat:

Palovaroitin – osa arjen ja asumisen turvallisuutta

Palovaroitin reagoi savuun. Se varoittaa asukasta mahdollisesta asuntopalosta ja antaa aikaa alkusammutukseen tai poistumiseen.

Asenna palovaroitin kattoon. Noudata asennusohjetta.  Testaa varoittimen toiminta kerran kuukaudessa painamalla testinapista. Ennakoi pariston loppuminen ja osta uusi paristo ajoissa.

Jos et pysty itse asentamaan palovaroitinta, vaihtamaan paristoa, tai testaamaan varoittimen toimintaa sovi asennuksesta, vaihdosta ja testauksesta omaisen tai muun luotettavan henkilön kanssa. Paristonvaihtoa voi helpottaa hankkimalla palovaroittimeen paristokotelon. Paristokotelo sijoitetaan seinälle sopivalle korkeudelle.

Palovaroitin on lakisääteinen. Se on asennettava jokaiseen asuinhuoneistoon, yksi varoitin jokaista alkavaa 60 neliömetriä kohden. Jos asunto on useammassa kerroksessa, on varoitin asennettava jokaiseen kerrokseen. Palovaroitin kannattaa vaihtaa uuteen viimeistään 5-10 vuoden välein. Palovaroittimia saa noin 10 euron hintaan. Jatkojohto ja paristokotelo noin 12 euroa.

Palovaroitinpäivä on sopiva paristonvaihtopäivä.

Poistumisturvallisuus

Ratkaise lausekkeet

Ratkaise sanasokkelo

Ratkaise sudoku

Saunan vaaranpaikat ja eksyminen

Vaaran paikat

Sivun yhteydessä ota esille seuraavat seikat:

Tunnista arjen vaaranpaikat – varmista arjen turvallisuus!

Merkittävin ikääntyneille henkilöille tapahtuva arjen tapaturmatyyppi on kaatumiset ja putoamiset. Siisteys ja järjestys ennaltaehkäisevät kompastumisia ja kaatumisia. Irralliset tavarat pidetään poissa lattialta - etenkin kulkuväyliltä. Kaatumisten ennaltaehkäisemiseksi kannattaa huomio kiinnittää myös mattoihin: Jos matot aiheuttavat liukastumis- tai kaatumisvaaraa, ne kannattaa vaihtaa ohuisiin ja paikallaan hyvin pysyviin mattoihin. Vaihtoehtoisesti matoista kannattaa luopua. Koska matot tuovat myös kodikkuutta ja vaikuttavat asunnon äänimaailmaan, kannattaa tilanne arvioida aina tapauskohtaisesti.

Putoamisten estämiseksi kannattaa lamppujen vaihdon tai vaikka palovaroittimen testauksen tai paristonvaihdon – saati siivouksen avuksi hankkia vankat käsituelliset tikkaat. Jos putoamisriskisi on kohonnut heikentyneen tasapainon tai toimintakyvyn vuoksi, kannattaa kiipeämistä edellyttäviin askareisiin pyytää apua.

Asuntopaloista merkittävä osa syttyy liedestä. Lieden päälle, tai sen välittömään läheisyyteen EI tulisi koskaan jättää mitään palavaa materiaalia – ei sanomalehtiä, ei pakkauksia, ei muoviastioita, ei talouspaperia eikä patakintaita. Lieden erheellinen päälle kytkentä, samoin kuin valvomaton ruuanlaitto tai vain erheellinen levyvalinta voivat sytyttää liedellä olevat tavarat ja aiheuttaa vakavan asuntopalon.

Myös rollaattorin tiedetään aiheuttaneen lieden tahattoman päälle kytkeytymisen ja tulipalon: asukas on liikkunut keittiössä rollaattorin tuella ja rollaattorin kahva on osunut vahingossa hellan säätönappeihin ja aiheuttanut vahingossa levyn päälle kytkeytymisen. Rollaattorin käytössä kannattaa arvioida kahvojen korkeus ja ulkonema. Jos riski on ilmeinen, kannattaa pohtia rollaattorin mallin vaihtoa sellaiseen, jossa pyörät ovat leveämmällä kuin kahvat, tai lieden vaihtoa turvalieteen tai erillisen turvakytkimen tai vaikkapa liesivahdin hankintaa.

Asuntopalo voi syttyä myös kynttilästä tai muusta avotulesta. Kynttilöitä tulisi polttaa vain palamattomalla alustalla ja valvottuna. Perinteiset kynttilät voidaan tarvittaessa korvata led-kynttilöillä. Toisaalta on muistettava led-kynttilöiden riskit: Esimerkiksi muistisairas voi yrittää sytyttää muovista led-kynttilää sytyttimellä ja aiheuttaa samalla vaaratilanteen. Samoin on varottava pienten led-kynttilöiden sisältämien nappiparistojen joutumista lasten käsiin ja suuhun.

Palovaroittimen paikka on katossa. Häkävaroitin puolestaan asennetaan seinälle. Varoittimien asennuksessa noudata aina valmistajan asennusohjetta!

(Vaaranpaikat: putoamisvaara keittiötikkailta, kompastumisvaara lelujen vuoksi, liesipalon vaara liedelle jääneen sanomalehden vuoksi, sekä asuntopalon vaara kynttilöiden polttamisen vuoksi)

Vaarojen tunnistaminen

Väritä kuva

 

Veikkaus_logo.jpg