Hyviä käytäntöjä ympäri Suomen

ote_paivarinta_ronkko.jpg

Erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden arjessa ja asumisessa on turvallisuusongelmia, mutta ongelmiin on myös ratkaisuja. Tällä sivulla voit tutustua OTE-hankkeessa julkaisemiimme artikkeleihin, joissa esitellään hyviä käytäntöjä.

Kotona asumisessa turvallisuusvastuu on ensisijaisesti asukkaalla itsellään. Esimerkiksi palovaroittimen asennus, toimintakunnon valvonta ja paristojen vaihto kuuluu pääsääntöisesti asukkaalle. Jos asukkaan toimintakyky ei tähän riitä, voi turvallisuus vaarantua.

Jos lähtökohdaksi otetaan kuitenkin yhteistyö, turvallisuus pystytään varmistamaan. Monet toimijat ovat ideoineet ja ottaneet vapaaehtoisesti käyttöön toimintamalleja, joilla turvallisuutta voidaan parantaa. Lisätietoa hyvistä käytännöistä löytyy ympäri Suomen.