Hyviä käytäntöjä ympäri Suomen

Erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden arjessa ja asumisessa on turvallisuusongelmia, mutta ongelmiin on myös ratkaisuja.

Kotona asumisessa turvallisuusvastuu on ensisijaisesti asukkaalla itsellään. Esimerkiksi palovaroittimen asennus, toimintakunnon valvonta ja paristojen vaihto kuuluu pääsääntöisesti asukkaalle. Jos asukkaan toimintakyky ei tähän riitä, voi turvallisuus vaarantua.

Jos lähtökohdaksi otetaan kuitenkin yhteistyö, turvallisuus pystytään varmistamaan. Monet toimijat ovat ideoineet ja ottaneet vapaaehtoisesti käyttöön toimintamalleja, joilla turvallisuutta voidaan parantaa. Lisätietoa hyvistä käytännöistä löytyy ympäri Suomen.

Julkaisemme OTE-hankkeessa hyvistä käytännöistä sarjan artikkeleita, joista ensimmäiset ovat tässä: