EtusivuKehittäminenÖljyntorjunta

Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan / Volunteer Participation in Oil Spill Response

The translated documents

1. Managing and Organising Volunteers in Oil Spill Response
2. Tasks Suited to Volunteers in Oil Spill Response

De översätta dokumenten

 

Hankkeen dokumentit

Hankkeessa tuotettiin seuraavat kuusi dokumenttia laajassa yhteistyössä viranomaisten ja järjestöjen kesken:

1. Vapaaehtoistoiminnan johtaminen ja organisointi öljyvahingon torjunnassa
2. Selvitys vapaaehtoistoiminnan hallinnoinnista öljyvahingon torjunnassa - Lainsäädäntö, korvaukset ja hallinnolliset järjestelyt
3. Vapaaehtoisille soveltuvat tehtävät öljyvahingon torjunnassa
4. Opas vapaaehtoisten pikakouluttamiseksi rantapuhdistukseen öljyvahingon torjunnassa
5. Järjestöjen öljyvahingon torjuntaan liittyvät koulutukset vapaaehtoisille 2015
6. Opas öljyvahinkoihin - Kuinka toimit, jos havaitset öljyä ympäristössä?

Perehdytys öljyntorjuntaan ja työturvallisuuteen -koulutus

Syksyllä 2015 järjestettiin kolme perehdytyskoulutusta. Koulutus vastasi kysymyksiin:
- Miten vapaaehtoiset voivat auttaa öljyonnettomuuden sattuessa?
- Mitä öljyntorjunnassa auttavien vapaaehtoisten on hyvä tietää?
- Millainen öljyonnettomuus on mahdollinen Suomessa?

Koulutuksen tavoitteena oli antaa osallistujille hyvät perustiedot osallistumismahdollisuuksista öljyntorjuntaan. Päivän aikana käsiteltiin öljyonnettomuuden vaikutuksia ympäristölle ja yhteiskunnalle, eri toimijoiden rooleja onnettomuudessa ja öljyonnettomuuteen varautumista Suomessa. Myös turvalliset toimintatavat olivat keskeisessä roolissa.

Helsingin 10.10.2015 koulutuksen materiaalit:
1_SPEK_hanke_Waara_10_10_2015
2_SYKE_Haapasaari_10_10_2015
3_SYKE_Haapasaari_10_10_2015
4_Vapepa_Hollstein_10_10_2015
5_WWF_ja_oljyntorjunta_Ryan_10_10_2015
6_MPK_10_10_2015
7_SMPS_Nordstrom_10_10_2015
8_Media_Waara_10_10_2015
9_Lainsaadanto_ ja_ tyoturvallisuus_Ryan_10_10_2015

Artikkeleita projektista ja öljyntorjunnasta

5 / 2016 Crisis Response Journal: Volunteers for oil spill response
22.3.2016 Turun Sanomat: Suomi on vapaaehtoisen öljyntorjunnan edelläkävijä
20.8.2015 Helsingin Sanomat: Vapaaehtoinen öljyntorjunta uudistetaan
5.9.2015 YLE: Öljyonnettomuus Saimaalla ajan kysymys
29.8.2015 Pohjolan Sanomat: Yhteistyö antaa öljyntorjuntaan tehoa
14.8.2015 Turun Sanomat: Spontaani vapaaehtoisuus on mahdollisuus öljyntorjunnassa
5.8.2015 Kansan Uutiset: Öljyntorjuntaan tarvitaan vapaaehtoisia
8.6.2015 SPEK: SPEKin öljyntorjuntahanke saa huomiota maailmalla
25.4.2015 YLE: Vapaaehtoinen öljyntorjunta kiinnostaa
31.3.2015 Pelastustieto-lehti: Järjestöt yhden soiton päähän


Hankkeen aloitusseminaari

Raahen öljyonnettomuus kesällä 2014 – mitä siitä opittiin? -seminaarin avoimet materiaalit:
Jokilaaksojen pelastuslaitos
ELY-keskus

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

WWF

Suomen Meripelastusseura
Maanpuolustuskoulutusyhdistys 

Hankkeesta

Öljyonnettomuuksissa viranomaisten ja vapaaehtoisten yhteistyö on välttämätöntä. Jotta toiminta voisi olla tulevaisuudessa mahdollisimman tehokasta, vapaaehtoisten öljyntorjuntatyötä varten tarvitaan selkeä toimintamalli, koulutus ja tehtäväjako. Niitä kehitettiin Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan -kehittämishankkeessa.

ÖT-hanke1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Öljyntorjuntaan varautumisessa tarvitaan yhteistyötä

Suomessa tapahtuu vuosittain noin 2 000 öljyvahinkoa, joista suurimmassa osassa ympäristöön pääsee vain pieniä määriä öljyä. Itämerellä sattuu vuosittain noin 130 eritasoista alusonnettomuutta. Turvallisuusriskit ovat kasvaneet laivaliikenteen lisääntyessä ja ilmastonmuutoksen lisätessä sään ääri-ilmiöitä.

Itämeren öljykuljetusten on arvioitu lisääntyvän jopa 200 miljoonaan tonniin vuoteen 2015 mennessä. Jopa 30 000 tonnin öljypäästö on mahdollinen. Merikuljetusten lisäksi myös sisävesillä kuljetetaan vesiteitse rahtia. Öljyonnettomuus vaurioittaisi paitsi elinympäristöä, myös yhteiskuntaa. Onnettomuudella olisi välittömiä ympäristö-, terveys-, omaisuus- ja talousvaikutuksia. Lisäksi se aiheuttaisi vuosien jälkitoimet. pohjoismaat_oljyntorjunta_kartta_pienempi.jpg

Hankkeen tavoitteena oli

  • määritellä vapaaehtoistoimijoille soveltuvat tehtävät, koulutus ja toimintamalli vapaaehtoisten ja viranomaisten yhteistoimintaan merkittävässä öljyntorjuntatilanteessa sekä  pilotoida toimintamalli kahdella pelastustoimen alueella.
  • luoda toimintamalli järjestäytymättömien kansalaisten ja uusien vapaaehtoisten kouluttamiseen toimintaan.
  •  lisätä järjestöresurssien tunnettuutta ja käyttöä kuntien ja viranomaisten varautumisessa sekä vahvistaa sisäistä turvallisuutta, yhteiskunnan kriisinsietokykyä ja toipumista onnettomuuksista.

Hankkeen vaiheet

  1. Tehtävien ja toimintamallin määrittelyvaiheessa määritettiin vapaaehtoistoimijoille sopivat tehtävät ja tuotettiin toimintamalli, joka sisältää kuvauksen kolmannen sektorin varautumisesta ja operatiivisesta osallistumisesta öljyntorjuntaoperaatioon.
  2. Koulutusvaiheessa öljyntorjuntatietoutta jaettiin ja toimintamalli jalkautettiin koulutusten kautta valituilla pilottialueilla. Toimintamallia harjoiteltiin yhteistyössä viranomaisten kanssa.
  3. Arviointi- ja raportointivaiheessa hanke arvioitiin yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa. Arvioinnin tulokset sekä hankkeen eri vaiheet ja niiden tuotokset dokumentoitiin kirjalliseksi raportiksi.


Hankkeen toteutti Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja rahoitti Reijo Rautauoman säätiö. Hanke käynnistyi syksyllä 2014 ja päättyi vuoden 2015 lopussa.

 

ot_logot UUSI.jpg