EtusivuKehittäminenLausuntoja

SPEKin antamia lausuntoja

15.8. Lausunto Yhteiskunnan turvallisuusstrategian luonnoksesta

SPEK Lausunto Yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta 2017 (002).pdf

3.3.2017 Lausunto: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön havainnot kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelmasta

SPEK lausunto kyberturvallisuusstrategian toimeenpano ohjelmast.pdf

14.2.2017 Lausunto: Pelastuslaitosten sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön koulutusjärjestelmän kehittäminen

SPEK lausunto SMDno_2015_82.pdf

14.2.2017 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta

SPEK asiantuntijalausunto HaV HE 72_2016 vp.pdf

14.2.2017 Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi puolustusvoimista annetun lain, aluevalvontalain ja asevelvollisuuslain muuttamisesta

SPEK asiantuntijalausunto HaV HE 94_2016 vp.pdf

14.2.2017 Lausunto hallituksen esityksestä sisäministeriön hallinnonalan kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

SPEK asiantuntijalausunto HaV HE 107_2016 vp.pdf

9.2.2017 Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten paloturvallisuudesta

SPEK lausunto YM162112016.pdf

16.1.2017 Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

SPEK lausunto hallituksen esityksestä alkoholilaiksi.pdf

16.12.2016 Lausunto: Havainnot TEM luonnoksesta Päivittäistavarahuollon toiminta-ajatus vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa sekä sitä koskevia kehittämistarpeita.

SPEK lausunto TEM päivittäistavarahuollon toimintaajatuksesta

15.11.2016 Lausunto: Hallituksen esitys laiksi pelastustoimen järjestämisestä.

SPEK lausunto laiksi pelastustoimen järjestämisestä

25.4.2016 Lausunto pelastustoimen strategialuonnoksesta.

SPEK lausunto Pelastustoimen strategia vuoteen 2025.pdf

22.4.2016 Lausunto asetusluonnoksista liittyen rahayhteisöjen yhdistämistä koskevaan hankkeeseen.

SPEK lausunto STM rahayhteisöjen yhdistämistä koskevat asetukset.pdf
Muistio_RAY_rahoitus_pelastusalan_järjestöt_2016_2_4.pdf

22.4. Aloite ministeriöille vapaaehtoisten öljyntorjuntaa koskevien hallinnollisten ohjeiden sekä käytäntöjen kehittämiseksi.

SPEK aloite ministeriöille.doc

12.4.2016 Lausunto arpajaislain uudistuksesta.

SPEK lausunto Arpajaislain uudistuksesta.pdf

30.3.2016 Lausunto luonnoksesta sisäministeriön hallinnonalan kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista koskevan lainsäädännön tarkistamiseksi.

SPEK lausunto SM hallinnonalan kv_avun antamista ja vastaanotta.pdf

26.1.2015 Lausuntopyyntö esiselvityksestä nuohousta koskevan lainsäädännön muutostarpeista.

Nuohouslausunto.docx

30.11.2015 Lausunto valtiovarainministeriön raportista 39/2015.

SPEK lausunto VM raportista 39_2015.pdf

6.8.2015 Lausunto strategisen tutkimuksen teema-alueista vuodelle 2016.

SPEK lausunto strategisen tutkimuksen teema_alueista.pdf

18.8.2014 Lausunto sisäministeriön raportista ”Päätöksiä turvallisuudesta. Turvallisuus osaksi kunnan sähköistä hyvinvointikertomusta”.

Lausunto_18_08_2014.pdf