EtusivuKehittäminenLausuntoja

SPEKin antamia lausuntoja

16.1.2017 Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

SPEK lausunto hallituksen esityksestä alkoholilaiksi.pdf

16.12.2016 Lausunto: Havainnot TEM luonnoksesta Päivittäistavarahuollon toiminta-ajatus vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa sekä sitä koskevia kehittämistarpeita.

SPEK lausunto TEM päivittäistavarahuollon toimintaajatuksesta

15.11.2016 Lausunto: Hallituksen esitys laiksi pelastustoimen järjestämisestä.

SPEK lausunto laiksi pelastustoimen järjestämisestä

25.4.2016 Lausunto pelastustoimen strategialuonnoksesta.

SPEK lausunto Pelastustoimen strategia vuoteen 2025.pdf

22.4.2016 Lausunto asetusluonnoksista liittyen rahayhteisöjen yhdistämistä koskevaan hankkeeseen.

SPEK lausunto STM rahayhteisöjen yhdistämistä koskevat asetukset.pdf
Muistio_RAY_rahoitus_pelastusalan_järjestöt_2016_2_4.pdf

22.4. Aloite ministeriöille vapaaehtoisten öljyntorjuntaa koskevien hallinnollisten ohjeiden sekä käytäntöjen kehittämiseksi.

SPEK aloite ministeriöille.doc

12.4.2016 Lausunto arpajaislain uudistuksesta.

SPEK lausunto Arpajaislain uudistuksesta.pdf

30.3.2016 Lausunto luonnoksesta sisäministeriön hallinnonalan kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista koskevan lainsäädännön tarkistamiseksi.

SPEK lausunto SM hallinnonalan kv_avun antamista ja vastaanotta.pdf

26.1.2015 Lausuntopyyntö esiselvityksestä nuohousta koskevan lainsäädännön muutostarpeista.

Nuohouslausunto.docx

30.11.2015 Lausunto valtiovarainministeriön raportista 39/2015.

SPEK lausunto VM raportista 39_2015.pdf

6.8.2015 Lausunto strategisen tutkimuksen teema-alueista vuodelle 2016.

SPEK lausunto strategisen tutkimuksen teema_alueista.pdf

18.8.2014 Lausunto sisäministeriön raportista ”Päätöksiä turvallisuudesta. Turvallisuus osaksi kunnan sähköistä hyvinvointikertomusta”.

Lausunto_18_08_2014.pdf