EtusivuKehittäminenKyläturvallisuusHARVATURVA-verkosto

HARVATURVA-verkosto kehittää maaseudun turvallisuutta

harvaturva2.jpg

Väestön ikääntyminen, poismuutto ja palveluiden heikentyminen haastavat maaseudun asukkaita ja turvallisuusalan toimijoita pohtimaan tulevaisuuden maaseutuasumisen turvallisuutta. Jo nyt poliisin tai ambulanssin tulo kestää usein liian kauan. Näiden kysymysten äärelle on perustettu valtakunnallinen HARVATURVA-verkosto.

Harvaan asuttujen alueiden turvallisuusverkosto on viranomaisten, järjestöjen ja maaseudun turvallisuudesta kiinnostuneiden asiantuntijoiden verkosto. Sen tarkoituksena on kerätä, tuottaa ja välittää tietoa maaseudun turvallisuuteen liittyvistä ilmiöistä. Verkoston jäsenet ovat osallistuneet muun muassa Turvallisuutta harvassa? -tilanneraportin tuottamiseen.

Harvaturva-verkoston tehtäviä ovat muun muassa:

  • Maaseudun turvallisuuskehityksen seuranta
  • Tiedon tuottaminen
  • Hyvien käytäntöjen levittäminen
  • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Verkoston koordinaatio siirtyi sisäministeriöltä SPEKille vuonna 2014 joulukuussa. SPEKin edustaja toimii verkoston puheenjohtajana. Vuonna 2017 verkostoon kuuluu 18 eri viranomais- ja järjestötoimijaa.

Mukaan verkostoon?

Mikäli haluat osallistua verkoston toimintaan, ota yhteyttä verkoston puheenjohtajaan. Verkosto kokoontuu noin kolme kertaa vuodessa.