EVCPF_logo_pitka.jpg
Eurooppalaiset väestönsuojelua edustavat kansalaisjärjestöt perustivat Unkarin väestönsuojeluyhdistys HCPA:n aloitteesta yhteistyöfoorumi ECF:n (European Cooperation Forum of the Voluntary Civil Protection Organizations) 29.4.2011 Budapestissa, Unkarissa. Myöhemmin nimi muuttui EVCPF:ksi (European Voluntary Civil Protection Forum) Perustajajäsenjärjestöjä on 17 yhteensä 12 maasta. SPEK on yksi perustajajäsenistä.

EVCPF:n toimintaa ohjaavat puheenjohtaja, pääsihteeri ja koordinointineuvosto. Puheenjohtaja on HCPA:n István Endrődi. Koordinointineuvoston jäsenet edustavat Itävallan, Kroatian, Slovakian, Ruotsin ja Iso-Britannian vapaaehtoisjärjestöjä.

Yhteystiedot
Johtaja
Karim Peltonen
p. 040 169 0996