CFPA-E.axd.jpg

Euroopan palontorjuntaliittojen yhteisjärjestö CFPA Europe (The Confederation of Fire Protection Associations Europe) yhdistää kansallisia palontorjunta- ja paloturvallisuusjärjestöjä 19 Euroopan maassa. CFPA Europe on perustettu vuonna 1974. Sen tavoitteena on jakaa paloturvallisuustietoutta ja -koulutusta ihmishenkien säästämiseksi ja omaisuus- ja yritysvahinkojen estämiseksi. Tavoitteiden saavuttamiseksi järjestö on jaettu neljään eri toiminta-alueeseen: suositukset, koulutus, tutkimus ja tiedottaminen.

CFPA Europe laatii ja hyväksyy suosituksia koskien erilaisia palontorjuntaan ja paloturvallisuuteen liittyviä yhteisiä huolenaiheita. Suositukset kuvastavat järjestön jäsenmaiden kehittämiä parhaita käytäntöjä.

CFPA Europe painottaa riittävän koulutuksen merkitystä. Kansalliset järjestöt tarjoavat palontorjunta- ja paloturvallisuuskursseja. Oppilaat suorittavat jokaisessa maassa samantasoisen kokeen, jossa heidän tietonsa arvioidaan laajasti. CFPA European Diploma -tutkinto tunnustetaan koko Euroopassa.

Kaikki CFPA Europe -järjestön kansalliset jäsenorganisaatiot suorittavat tiedotustyötä. Ne jakavat tietoa CFPA Europe -järjestöstä sekä paloturvallisuudesta jäsenilleen ja kansalaisille.

CFPA Europen toimintaa ohjaa vuosittain järjestettävä yleiskokous. Vuoden toimintasuunnitelmasta ja tavoitteista päättää hallintokomitea. Jäsenmaiden edustajista koostuvat komiteat suorittavat varsinaisen palontorjunta- ja turvallisuustyön.

CFPA Europe täydentää Euroopan komission, CEN/CENELEC-standardisoimisjärjestöjen, EURALARM- ja EUROFEU-järjestöjen kaltaisten elinten, CEA-komitean (Comité Européen des Assurances), Euroopan palotestauslaboratorioiden järjestö EGOLF:in (The European Group of Fire Test Laboratories) ja kansainvälisen palo- ja pelastusalan järjestö CTIF:in (The International Association of Fire Rescue Services) työtä. CFPA Europe on jäsen Euroopan paloturvallisuusalan kattojärjestössä EFSAC:ssa (European Fire and Security Advisory Council). CFPA Europe -järjestön jäsenet kuuluvat myös CPFA International -järjestöön, joka koostuu yli 30 kansallisesta eri puolilla maailmaa toimivasta palontorjuntajärjestöstä.

Yhteystiedot
Johtaja
Matti Orrainen
Vice chairman and member of the Guideline Commission
p. 040 5038 338

Koulutuspäällikkö 
Riitta Piironen
Member of the Training Commission
p. 040 5040 905

Koulutussuunnittelija
Heli Hätönen
Member of the Security Commission
p. 040 484 3822