CFPA-E.axd.jpg

Euroopan palontorjuntaliittojen yhteisjärjestö CFPA Europe (The Confederation of Fire Protection Associations Europe) yhdistää kansallisia palontorjunta- ja paloturvallisuusjärjestöjä 23 Euroopan maassa. CFPA Europe on perustettu vuonna 1974. Sen tavoitteena on jakaa turvallisuustietoutta ja -koulutusta ihmishenkien säästämiseksi sekäomaisuus- ja yritysvahinkojen estämiseksi. Tavoitteiden saavuttamiseksi järjestö on jaettu neljään eri toiminta-alueeseen: suositukset, koulutus, tutkimus ja tiedottaminen.

CFPA Europe laatii ja hyväksyy erilaisia turvallisuussuosituksia. Suositukset kuvastavat järjestön jäsenmaiden kehittämiä parhaita käytäntöjä.

CFPA Europe painottaa riittävän koulutuksen merkitystä. Kansalliset järjestöt tarjoavat palontorjunta- ja turvallisuuskursseja. Kurssit ovat jokaisessa maassa samantasoisia. CFPA European Diploma -tutkinto tunnustetaan koko Euroopassa.

Kaikki CFPA Europe -järjestön kansalliset jäsenorganisaatiot tiedottavat ja jakavat tietoa CFPA Europe -järjestöstä sekä turvallisuudesta jäsenilleen ja kansalaisille.

CFPA Europen toimintaa ohjaa vuosittain järjestettävä yleiskokous. Vuoden toimintasuunnitelmasta ja tavoitteista päättää hallintokomitea. Jäsenmaiden edustajista koostuvat komiteat suorittavat varsinaisen palontorjunta- ja turvallisuustyön.

CFPA Europe täydentää Euroopan komission, CEN/CENELEC-standardisoimisjärjestöjen, EURALARM- ja EUROFEU-järjestöjen kaltaisten elinten, CEA-komitean (Comité Européen des Assurances), Euroopan palotestauslaboratorioiden järjestö EGOLF:in (The European Group of Fire Test Laboratories) ja kansainvälisen palo- ja pelastusalan järjestö CTIF:in (The International Association of Fire Rescue Services) työtä. CFPA Europe on jäsen Euroopan paloturvallisuusalan kattojärjestössä EFSAC:ssa (European Fire and Security Advisory Council). CFPA Europe -järjestön jäsenet kuuluvat myös CPFA International -järjestöön, joka koostuu yli 30 kansallisesta eri puolilla maailmaa toimivasta palontorjuntajärjestöstä.

CFPA-E:n suosituksia pääset lukemaan järjestön nettisivuilta. Guidelines-valikosta pääset valitsemaan haluamasi aihealueen (Fire Protection, Natural Hazards, Security). Kunkin sivun alareunassa pääset valitsemaan haluamasi suosituksen rekisteröitymällä palveluun ja voit halutessasi tilata CFPA-E:n uutiskirjeen. 
HUOM: Rekisteröintitietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, niitä käytetään ainoastaan suositusten latauksien tilastointiin. 

Suomennetut suositukset löydät SPEKin verkkokaupasta tästä linkistä
Onko CFPA-E:n suosituksissa jokin, jonka haluaisit suomennettavan? Ota yhteyttä Guideline-komission Ilpo Leinoon (yhteystiedot yläoikealla)!

Yhteystiedot
Johtava asiantuntija
Kari Telaranta
M
ember of the Guideline Commission
p. 044 736 5776
 
Kehittämispäällikkö 
Heli Hätönen
Member of the Training Commission
p. 040 484 3822

Turvallisuusasiantuntija
Lauri Lehto
Member of the Security Commission
p. 040 358 3810

Viestintäpäällikkö Helena Grönstrand
Member of the Marketing and Information Commission
p. 044 764 5134

 

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@spek.fi