Kuva1.png

 BFireSafe@School

http://www.bfiresafeatschool.eu/

bfiresafeschool.png

Hankkeen kuvaus:

Projektin tavoitteena on kehittää uudentyyppinen ja Euroopan laajuinen paloturvallisuuden opetuspaketti eurooppalaisittain toisen asteen (meillä yläkoulun) oppilaitosten opettajille ja oppilaille. Tällä hetkellä Euroopassa ei ole yhtenäistä, standardoitua paloturvallisuusopetusta toisen asteen/yläkoulun oppilaitoksissa. Suurin osa opetuksesta annetaan ainoastaan luokkamuotoisena opetuksena. Tässä hankkeessa paloturvallisuutta opetetaan monin eri menetelmin; luokkahuoneen lisäksi verkko-opiskeluna, sovelluksen avulla ja oppimisen hallintajärjestelmän kautta. Lisäksi vertaisoppimista edistetään eTwinning -portaalin kautta.

Mukana olevat associate-kumppanit ja koulut testaavat paloturvallisuuskurssin pilottia ja muita projektissa kehitettäviä tuotoksia. Projektin lopussa jokaisessa mukanaolevassa maassa järjestetään multiplier-tapahtuma, jossa projektin tuotoksia välitetään kansallisesti eteenpäin sidosryhmille (muut koulut, lautakunnat, virkamiehet jne). Lisäksi Brysselissä järjestetään vastaava tapahtuma, jossa tulokset jaetaan EU-tasolle. Hanke kestää 30 kuukautta, ja sen rahoitus tulee Erasmus+ -instrumentista.

Hankkeen tavoitteet:

 • Paloturvallisuustietoisuuden lisääminen toisen asteen/yläkoulun oppilaitoksissa jakamalla parhaita käytäntöjä ja käyttämällä innovatiivisia, digitaalisia oppimismenetelmiä
 • Toisen asteen/yläkoulun oppilaitosten oppilaiden ja opettajien terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen
 • Teknologian soveltaminen uusien lähestymistapojen käyttöönottamiseen ja monitorointiin oppimisen edistämiseksi vertaisverkoston avulla (peer networks)
 • Osoittaa käytännössä, miten tehokkaasti uudet teknologiat voivat parantaa oppilaiden ja opettajien motivaatiota oppia paloturvallisuudesta

Hankkeen tulokset:

 • Uusi paloturvallisuuden (luokkamuotoinen) kurssi toisen asteen/yläkoulun oppilaille 7 eri kielellä
 • Opettajien materiaalipaketti kyseisen kurssin opettamiseen 7 eri kielellä (tuntisuunnitelmat jne)
 • Verkossa oleva e-opetustyökalu oppilaille lisämateriaaliksi kyseiselle kurssille
 • Oppimisen hallintajärjestelmä ja sovellus verkossa tapahtuvan oppimisen mahdollistamiseksi
 • Koulujen evakuointivideo oppilaille, opettajille ja koulun henkilökunnalle 7 eri kielellä
 • Jaettavaa materiaalia multiplier-tapahtumiin projektin lopussa
 • Projektin nettisivu, jossa kerrotaan projektin etenemisestä ja jaetaan materiaaleja

 

Kansalliset yhteystiedot:

Taina Hanhikoski, erityisasiantuntija, p. 040 590 8002, taina.hanhikoski@spek.fi

Juha Hassila, asiantuntija p. 040 758 7846, juha.hassila@spek.fi

 

Hankkeen partnerit:

 • Frederiksborg Brand Og Redning, Tanska,
 • Hulpverleningszone Centrum (Oost-Vlaanderen), Belgia
 • Diputacion Foral De Bizkaia, Espanja
 • UAB Learnkey, Liettua
 • Stadt Dortmund, Saksa
 • Department of Housing, Planning, Community and Local Government, Irlanti
 • Trinity College Dublin, Irlanti
 • Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Suomi

 

 Suomesta hankkeessa  on mukana Hyrylän yläaste.

 
Tiedostot