Työaikadirektiivi ja palomiesten terveys puhuttivat Belgradissa

Palo- ja pelastusjärjestö CTIF:n edustajakokoukseen Belgradissa osallistui 28 jäsenmaata, mukaan lukien Suomen delegaatio. Kokouksessa esille nousi huoli Euroopan unionin työaikadirektiivin vaikutuksesta vpk:laisiin sekä palomiesten terveys.

Belgradissa  17.-20.9. järjestetyssä CTIF:n edustajakokouksessa käytiin läpi järjestössä vuoden aikana tapahtuneita asioita ja kuultiin esityksiä ajankohtaisista teemoista. Virallisessa kokousosuudessa Montenegro hyväksyttiin uudeksi jäseneksi ja allekirjoitettiin yhteistyösopimus (Memorandum of Understanding) palopäällystöliittojen kattojärjestön FEU:n kanssa. Lisäksi tilaisuudessa jaettiin kunniajäsenyyksiä: SPEKin onnettomuuksien ehkäisyn Matti Orrainen sai kunnian toisena suomalaisena päästä CTIF:n kunniajäsenten vaikuttavaan joukkoon.

CTIF:n Eurooppakomissio nosti kokouksessa esille Euroopan unionin käsittelemän työaikadirektiivin. Työaikadirektiivin kohdalla on pelkona, että sopimuspalomiehille asetettaisiin rajoitteita työskentelyn suhteen. Direktiivin tarkoituksena on luonnollisesti suojella työntekijää, mutta sen negatiiviset vaikutukset vapaaehtoisiin palokuntalaisiin olisivat potentiaalisesti merkittäviä. Euroopassa on 2,7 miljoonaa vapaaehtoista palokuntalaista ja heidän roolinsa pelastustoimessa on merkittävä. Työaikadirektiivin kohdalla kysymys on vapaaehtoisuuden ja kompensaation määrittämisestä ja aktiviteeteistä, joissa vapaaehtoiset ovat mukana. Saksan, Ranskan ja Itävallan palokuntien liitot ovat laatineet aiheesta yhteisen kannan, jossa todetaan, että palo- ja pelastusalan työntekijöiden erityisasema tulee turvata myös uudistetussa työaikadirektiivissä ja että mahdolliset negatiiviset seuraukset tulee estää. Lisäksi eri maissa on käytössä hyvin erilaiset säännöt ja niitä tulisi harkita maakohtaisesti.

Terveyskomissio puolestaan nosti keskusteluun palomiesten terveyden ja sen edistämisen. Palomiehet kohtaavat työssään päivittäin riskejä sekä paloasemalla, matkalla onnettomuuspaikalle tai sieltä pois tai itse onnettomuuspaikalla. Yksi riski on ulkopuolisten ihmisten ja tekijöiden interventio pelastustilanteessa. Komission edustajat muistuttivat, että palomiehet eivät ole robotteja vaan ihmisiä, jotka kokevat stressiä ja vammoja siinä missä muutkin. Akuutteja riskejä voi ilmaantua, kuten erilaisia traumoja tai vammoja. Riskit voivat myös olla kroonisia liittyen savuun, kaasuihin, sydänongelmiin, unenpuutteeseen ja niin edelleen. Lisäksi syövät ovat yksi merkittävä uhkatekijä. Terveyskomissio aikookin jatkossa panostaa hyvien käytäntöjen, kuten Ruotsin Skellefteå-malliin perustuvan Puhdas paloasema -konseptin edistämiseen ja tunnetuksi tekemiseen. Malli on käytössä myös Suomessa, edelläkävijänä asiassa on ollut Keski-Suomen pelastuslaitos.  

Edustajakokous päätyi vahvaan näkemykseen siitä, että työ turvallisemman, tehokkaamman ja paremman pelastusalan puolesta ei ole vielä valmis, vaan tehtävää riittää. Näiden asioiden edistämistä CTIF:ssa sekä kansallisella tasolla tullaan edelleen jatkamaan. Vuoden kuluttua näemme Kroatian järjestämässä edustajakokouksessa, millaisin askelin olemme edenneet.

Taina Hanhikoski
Kansainvälisten asioiden koordinaattori